Temporary Housing - bostäder för flyktingar

Temporary Housing är ämnet för en masterstudio där 40 studenter arbetar med fokus på bostäder för bland annat flyktingar. Studenterna, en internationell mix av nationaliteter, arbetar med frågeställningar som - vad är en flyktingbostad, - vilka är det som väljer att fly just till Sverige, - vilka är deras drömmar och visioner?
Studenterna studerar även hur vi i Sverige historiskt har löst boende och integration för flyktingar och immigranter och hur detta påverkat BNP och samhället i stort.
- En bra bostad är en rättighet för alla medborgare och det är förstås särskilt viktigt för de som flytt från krig och annat elände, menar professor Ola Nylander som tillsammans med Anna Braide Eriksson, Björn Gross, Jonas Carlsson och Hanna Morichetto är de lärare som jobbar med projektet. Längre fram i vår kommer vi bygga upp en utställning där studenterna kommer visa olika lösningar på Temporary Housing, berättar Anna Braide Eriksson.

Publicerad: må 29 feb 2016.