Sjukhusbyggande i Tanzania – exjobbare driver förbättringar

​I år examinerades tredje årets exjobbare från arkitektur som arbetat med ett sjukhusprojekt i Tanzania. Annika Danielsson examinerades 2015, Lisa Bergstrand 2016 och nu 2017 Sandra Dawood och Emelie Joelsson, alla inom masterstudion Healthcare Architecture. I ett kontinuerligt samarbete, både externt med olika organisationer och internt med ingenjörsstudenter från tidigare Bygg- och miljöteknik har studenterna handgripligen hjälpt sjukhuset, till exempel med planeringen för sjukhusområdet och deras nya akutmottagning har byggts efter ritningar av studenterna.
– Jag tycker att detta är ett fint exempel på hur Chalmers Arkitektur når ut i världen och gör skillnad, säger examinator Peter Fröst.
Kolandoto-sjukhuset ligger utanför staden Shinyanga i nordvästra Tanzania. Från sjukhuset kom 2014 en önskan till InvolveAid om att förbättra vatten- och elsituationen. InvolveAid, en svensk biståndsorganisation, startade då ett samarbete med Arkitekter utan gränser och Ingenjörer utan gränser för att kunna möta sjukhusets förfrågan. Arkitektstudenten Annika Danielsson fick höra om detta och valde att göra sitt exjobb på plats i Kolandoto.

Annika tog fram en övergripande plan för sjukhusets långsiktiga utveckling. Åtgärderna gällde stort och smått
och en del omedelbara åtgärder för att förbättra de hygieniska förhållandena gjordes. En separat
operationssal för kejsarsnitt byggdes och en vattenpump installerades och kopplades till ett reningssystem. Även solceller installerades som back-up för el till operationssalarna.

I den andra fasen 2016 genomfördes ytterligare förbättringar av sjukhusets vatten- och elsystem och Lisa Bergstrand utarbetade ett designförslag för en ny akutmottagning i nära samarbete med sjukhusets personal.

2017 fortsatte utvecklingsarbetet med utformning av förslag till en ny vårdavdelning och ombyggnad av mödravårdsavdelningen där Emelie Joelsson och Sandra Dawood bland annat undersökt hur socio-kulturella behov inom hälsovårdens byggande kan tas tillvara genom deltagandeplanering och workshops. Bygget av akutmottagningen påbörjades 2017 utifrån
Lisas förslag.

Se även intervju med Annika Danielsson och Emelie Joelsson på Liljewall Arkitekters webbsida.
”Om sjukhusbyggande i Tanzania – igenkänning och kulturkrockar” >>


Länkar till examensarbeten:


Mer information
Peter Fröst, konstnärlig professor, föreståndare för
Centrum för vårdens arkitektur, telefon +46 31 772 23 24, epost peter.frost@chalmers.se

Kolandoto Healthy Hospital 
Projektet Kolandoto Healthy Hospital  är ett
samarbete mellan Kolandoto Hospital, Arkitekter utan gränser, Ingenjörer utan gränser och Involve Aid, och har pågått sedan 2014.Länkar organisationer

Arkitekter utan gränser
Ingenjörer utan gränser
InvolveAid

Sidansvarig Publicerad: ti 13 feb 2018.