Romstipendiet 2016 tilldelas Tobias Sasioglu

​Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond har utsett arkitektstudenten vid Chalmers tekniska högskola Tobias Sasioglu till årets Romstipendiat. Stipendiet är på 75.000 kr och skall möjliggöra studier i Rom.
​Stiftelsens grundare Anna Ahrenberg hade ett genuint intresse för italiensk kultur. Stipendiets syfte är att i hennes anda befrämja blivande arkitekters kunskap om den italienska arkitekturens och stadsbyggnadskonstens historia.

Motivering till valet av 2016 års Romstipendiat

Foto på Tobias SasiogluArkitektstudent Tobias Sasioglu som tidigare varit utbytesstudent på masternivå i Turin, kommer att tillbringa ett halvår i Rom. Han vill ”studera hur arkitekter i olika tider och på olika vis valt att ställa sig till det redan befintliga för att återanvända, bygga om eller lägga till”.
 
Tobias menar att den unika staden Rom kan ge honom den speciella kunskap han som arkitektstudent vill lägga som grund för sitt avslutande examensarbete. Några av de arkitekturprojekt han tänkt fokusera på är slakthusområdet i Testaccio som förnyats, Trajanus marknadshallar som omvandlats till galleri och museum och Centrale Montemartini där industrihallar inrymmer antikens konst.
 
Ett viktigt motiv till att Anna Ahrenbergs Romstipendium 2016 tilldelas Tobias Sasioglu är att hans studier av Roms historiska arkitektur förenas med reflektioner kring problematiken i att tillföra vår tids avtryck samtidigt som det gamla framhävs och tillgängliggörs i det nya.  
 
Foto på Tobias Sasioglu

Mer information:
Ingvar Dahlberg
0709-394499

Publicerad: on 04 maj 2016.