Risker i boendemiljöer för äldre och funktionsnedsatta: ny studie lyfter professioners röster

​Personliga assistenter, arbetsterapeuter och sjuksköterskor som gör hembesök hos äldre och funktionsnedsatta har en stor tyst kunskap om brukarnas riskfyllda boendemiljöer som inte tas till vara. Det visar en ny studie genomförd vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.
– Deras erfarenhet och tysta kunskap skulle kunna användas i framtiden för att förebygga olyckor och skador, till exempel vad gäller fallolyckor bland äldre, säger Jörgen Lundälv, forskare vid institutionen för socialt arbete.

I en nationell undersökning har 832 arbetsterapeuter, distriktssköterskor, sjuksköterskor och personliga assistenter berättat om hur de bevittnat olyckor som drabbat brukare och de själva. Deltagarna i studien har också berättat om vilka risker de ser uppstår i olika boendemiljöer.

–​ Var fjärde person som deltog i studien hade vid hembesök själva bevittnat hur brukare råkat ut för olyckor i bostaden under de senaste 18 månaderna, säger Jörgen Lundälv.

Flest olyckor inträffade i badrum och sovrum och när brukare förflyttade sig mellan olika rum. Flera faktorer bidrog till att olyckorna inträffade och särskilt märktes kombinationen av hur den fysiska miljön var utformad, sociala faktorer och hur hälso- och sjukvårdssystemet var organiserat för att ta hand om och ge brukare stöd.

Hälften av de arbetsterapeuter, distriktssköterskor, sjuksköterskor och personliga assistenter som deltog i undersökningen uppgav att de över huvud taget inte fått någon utbildning inom området de senaste 36 månaderna.

Studien “Professional voices on risk and accidents in home care – a Swedish survey study" är gjord i samverkan mellan Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Forskningsprojektet är finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och genomförd av forskarna Jörgen Lundälv, Inga Malmqvist och Charlotta Thodelius​.

Undersökningen finns publicerad i den internationella vetenskapliga tidskriften Facilities och kan läsas via Green-open-accress: https://gup.ub.gu.se/file/207897

För ytterligare information, kontakta:
Jörgen Lundälv, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, telefon: 031- 786 5795, 0761–724711, e-post: jorgen.lundalv@socwork.gu.se​

Publicerad: ti 24 sep 2019.