RECONSTRUCTING THE STOCKHOLM EXHIBITION 1930

​Stockholmsutställningen 1930 var modernismens genombrott i Sverige och början på en guld- ålder för svensk arkitektur som uppmärksammats alltmer, också internationellt. Allt revs efter utställningssommaren och dokumentationen i ritningar och foton är knapphändig. Studenter på Chalmers har gjort ett detektivarbete och med stor precision rekonstruerat de viktigaste byggnaderna i modeller i skala 1:50. Välkommen till vernissage lördagen den 11 juni kl 14–16! STOCKHOLMSUTSTÄLLNINGEN 1930 REKONSTRUERAD.
Arkitektur Förlags VD Malin Nasiell inviger modellutställningen och Atli Magnus Seelow, arkitekturhistoriker och författare till boken, berättar om projektet tillsammans med Fredrik Nilsson, prefekt på Chalmers Arkitektur.

Boken Reconstructing the Stockholm Exhibition 1930 finns att köpa till vernissagepris.

Utställningen av modellerna pågår 11 juni – 21 augusti i Studion, plan 4. Konstakademien, Fredsgatan 12 / Jakobsgatan 27 C (hiss).

Publicerad: ti 07 jun 2016.