Prisad färg 2015

1:a pris till Chalmersstudenter i Prisad färg 2015

1:a pris gick till Chalmersstudenterna Felicia Andersen, Jennie Bergman och David Fjällström. Deras förslag ”Reclaiming all the cool colors” går ut på att färgsätta hjälpmedel för äldre med klara färger.
Framtidens 85-åring vill framstå som en cool person trots att hen har behov av till exempel rollator. Färgstarka hjälpmedel  gör det också lättare för demensdrabbade att komma ihåg att använda hjälpmedlen.
 

Juryns motivering:

för "Reclaiming all the cool colors"
  • Färgmedel behöver inte vara färglösa. Färg som medicin är ett outforskat område man vill veta mer om.
  • Bra presentation. Rolig bild.
  • Tydlig och informativ text.
  • Lyfter en åldersgrupp i samhället som ofta inte får uppmärksamhet. I projekten visas att färg och funktion hör ihop och kan rädda liv.
  • Gruppen har visat att man kan upplösa stereotypa äldrefärger, så att de blir coola.

Prisutdelningen ägde rum 10 februari 2016 i anslutning till möbelmässan i Stockholm.

 
Prisceremonin inleddes med en föreläsning i Designbaren av contemporary artist och cyborg Neil Harbisson från New York för dagen iklädd svenska färger. Från födseln totalt färgblind, men kompenserar detta med hjälp av en inopererad antenn som översätter färgernas frekvenser till ljud.
 

Prisad färg 2015

 

Årets tema: DET OVÄNTADE

Vi förväntar oss att saker, produkter, miljöer m.m. har vissa färger. Färg är visuell information och associerar till olika upplevelser. Den väcker känslor och tankar, den påverkar vår sinnesstämning, den ger oss vägledning och information, den kan påverka vår arbetslust och den ger oss valmöjligheter.
 
Tävlingsuppgiften består i att färgsätta på ett helt oväntat sätt. ”Det oväntade” kan vara att färgsätta ett gammalt foto i oväntade färger. Det kan vara att ändra invanda färger på ett stadsrum, ett hus, en valfri miljö, en produkt, vardagliga föremål, bruksföremål, en företeelse. Vad är oväntat, provocerande eller önskvärt? Ange vilken känsla du vill skapa och förklara det oväntade i din presentation. Använd NCS för att beskriva ditt färgval.

Läs mer på hemsidan för Svenskt Färgcentrum - Colourspot


Bildtexter:

1:a pristagare: Jennie Bergman och David Fjällström, Felicia Andersen (ej med på bild)
Prisutdelning Prisad färg 2015
Föreläsning av Neil Harbisson i samband med prisceremonin

Publicerad: ti 13 feb 2018.