Pant på matlådan och fokus på hållbarhet i nytt kafé

​Chalmers konferens och restaurangers nybyggda tillskott av kaféer heter Smak och ligger i det nyrenoverade samhällsbyggnadshuset. Namnet förkortar och sammanfattar det koncept som efterfrågats av både studenter och anställda: Samhällsbyggnad – Miljö – Arkitektur – Kafé. 
– Hållbarhet är det viktigaste av allt. Det ska genomsyra all verksamhet för oss i Chalmers studentkår och det är därför vi öppnar Smak. Vi har inte råd att vänta med hållbarhet, vi ska ta steget före! säger Carl von Rosen Johansson, kårordförande 2016/2017.
   
På Smak kommer gästerna erbjudas möjligheten att köpa sin mat i en rostfri matlåda med ett tillhörande smart pantsystem. Förutom den uppenbara miljöprofilen i pantsystemet, vilket kommer att minska engångsmaterialförbrukningen, hoppas man att få en stor andel återkommande gäster till Smak.

Smak går även hållbarhetens tecken när det gäller klimatpåverkan genom de råvaror och engångsmaterial som används. Ett sedvanligt kaféutbud kommer att finnas i detta take away kafé, liksom glass, sallader, varm mat samt egenproducerade varor.

Smak öppnar den 14 augusti och kommer att ha öppet vardagar 07.45-16.30 under terminstid.
 
 Vi har under hela projektet strävat efter att få en inriktning som ligger i tiden och efterfrågas av både studenter och anställda. I dagens tuffa konkurrens om både gäster och personal ser vi vikten av att producera något vi själva kan stå för till hundra procent säger Maria Hansson-Liljered, assisterande restaurangchef och ansvarig för Smak.
 
För löpande information om utbud och öppettider, följ kafé Smak på deras Facebooksida. Här finns mer information om deras miljöarbete.
För mer information kontakta maria.hansson@chalmerskonferens.se
 

Vad menas med att Smak är ett hållbart kafé?

Kaféets alla varma lunchrätter kommer att vara miljömärkta i form av ett kalkylerat koldioxid/CO2-utsläpp. Målet med detta är att långsiktigt servera mat som är mer hållbar samt att informera gästerna och kaféets egna medarbetare om matens miljöpåverkan.

Miljöcertifiering

Chalmers konferens och restauranger är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas. Att miljödiplomera sin verksamhet innebär att ha ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk miljöbas. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet och minska verksamhetens miljöbelastning.

Vägen fram till ett miljödiplom består bland annat i att:
  1. Kartlägga verksamhetens miljöpåverkan
  2. Planera och genomföra miljöförbättringar
  3. Utbilda medarbetarna
  4. Följa upp och förbättra miljöarbetet
  5. Följa sin miljöpolicy
Svensk miljöbas miljöledningsstandard bygger på grundläggande delar i ISO 14001 och EMAS. Svensk miljöbas lägger stor vikt vid vad verksamheten presterar i form av faktiska miljöförbättringar och miljöutbildning för medarbetarna.
 

Närodlat och ekologiska produkter så långt det är möjligt

Vid inköp av råvaror väljs, där det är möjligt, ekologiska, närproducerade, säsongsenliga och rättvisemärkta produkter. Idag är en del av råvarorna alltid ekologiska och/eller rättvisemärkta, dock måste produkterna också uppfylla krav inom kvalitet, pris och tillgång.
 

Utbildning för personalen i hållbarhet

Fast anställd personal vid Chalmers konferens och restaruranger genomgår en grundläggande miljöutbildning på minst en halvdag. Detta enligt råd och riktlinjer från Svensk miljöbas utbildningskrav. Huvudsakliga områden som behandlas är:
  • Jordens utveckling och kretsloppen
  • Miljöhoten
  • Kemikalier, avfallshantering och transporter
  • Miljömärken och Miljömärkessystem
 

Publicerad: må 12 jun 2017. Ändrad: ti 20 jun 2017