Jingjing Zheng årets OJ-pristagare 2016

​2016 tilldelades priset Jingjing Zheng, Arkitektur, för hennes konstnärligt orienterade examensarbete "I am present. Attention to non-visual beauty in my everyday spaces". Jingjing gjorde en fin presentation av sin bok för institutionens medarbetare 1 december.

​OJ (om jag bara kunde få det tryckt)-priset.

Jingjing ZhengProgrammen Arkitektur samt Arkitektur och teknik vid Chalmers tekniska högskola delar varje år ut ett pris, i form av kostnaden för en publicering av någon students arbete. Arbetet kan vara allt från en diktsamling eller skissbok till ett konstnärligt orienterat examensarbete.

Publicerad: to 01 dec 2016.