Kajsa Crona ny adjungerad professor i Boendets arkitektur

Kajsa Crona är ny adjungerad professor i boendets arkitektur och höll i april sin installationsföreläsning med rubriken ”Boendets arkitektur – från nuet in i framtiden med erfarenheten som vägledare.” Boendets arkitektur ser jag som en plattform som bildar utgångspunkt för allt som rör boendet, från de klassiska boendekvalitéerna till hur man arbetar med klimatskal, använder ny teknik och utvecklar energifrågorna. Jag vill även titta på hur olika finansieringsmodeller kan underlätta för byggandet.
Kajsa kommer att fortsätta med undervisning på både kandidat- och masterprogrammen och hon ser ett samarbete inom hela samhällsbyggnadsteknikområdet framför sig.
 
– Det tvärvetenskapliga är det som intresserar mig och det är viktigt att knyta samman akademin och näringslivet, säger Kajsa. Boendets arkitektur ser jag som en plattform som bildar utgångspunkt för allt som rör boendet, från de klassiska boendekvalitéerna till hur man arbetar med klimatskal, använder ny teknik och utvecklar energifrågorna. Jag vill även titta på hur olika finansieringsmodeller kan underlätta för byggandet.
 
– Det som driver mig är att vara med på resan för att göra saker bättre genom att utveckla kvaliteter i boendet och hitta tekniska lösningar för en hållbar planet. Det låter stort men alla små steg hjälper oss att nå helheten.
 
– Utmaningen är att kommunicera kunskapen till dem som har behov av den för att fatta rätt beslut och få aktörer i det omgivande samhället att förstå vikten av att göra rätt! Och att hitta rätt forum för att berätta om det. Studenterna lyssnar och de fungerar som en katalysator för de här frågorna. Studenterna lär mig mer än jag lär dem, med sin omvärldsbevakning och de tankar de har och delar med sig av, avslutar Kajsa.
 
Kajsa ingår också i Initiativet för ett centrum kring boendets arkitektur på Chalmers Arkitektur, vars syfte är att bygga en nationell plattform för kunskapsförmedling, diskussion, utvecklingsarbete och forskning kring boende och bostad.
 
 
Kajsa Crona är arkitekt, utbildad på Chalmers, hon tog examen 1998 och har undervisat hela tiden sen hon slutade skolan. Idag är hon studiochef för bostäder och inredning, på Sweco Göteborg, uppdragsansvarig för ett antal pågående bostadsprojekt samt marknadsansvarig för bostäder på Sweco Architects.
 
Foto: Ulf Celander
Text: Lotta Särnbratt
 
Visualisering industriromantikVisualisering industriromantik. HSB Brf Cinnober består av tre hus med totalt 89 lägenheter, från ettor på 45 kvadratmeter till fyror på 95 kvadratmeter. Bostadsprojektet ligger i Kvillebäcken, Göteborg. På ett av husens tak ska det finnas ett växthus med både föreningslokal, terrass och tvättstuga. Klängväxter ska växa från växtbäddar upp i taket och tillsammans med träd i krukor blir växthuset på taket en grön oas för de boende.

Publicerad: to 28 apr 2016.