Framtidens förvaring
​Bilden visar PETG plast under en robots kraft

Framtidens förvaring presenteras av chalmersstudenter i HSB Living Lab

Tisdagen den 20 december anordnas det en premiärvisning i HSB Living Lab vid Chalmers Johanneberg. Vi öppnar dörrarna kl.16.00, en närmare presentation av projektet kommer att ske kl 17.00. Dryck, tilltugg och en blick in i framtiden utlovas. Projektet är ett samarbete mellan akademi och näringsliv, där masterstudion Material & Detail på Chalmers Arkitektur, samarbetar med Smart Storage, som Tengbom leder i HSB Living Lab.
Robot bearbetar plastSyftet med Smart Storage är att långsiktigt utveckla nya samarbetsformer och designmetodiker mellan professionella designers och masterstudenter, och att genom prototyping utveckla nya förvaringslösningar som kan prövas av de boende inom HSB Living Lab.

I masterstudion Material & Detail på Chalmers Arkitektur hösten 2016 adresseras hur framtidens ytsmarta boenden ställer nya krav på förvaringslösningar, och där vi studerar nya material som är generella under transport, men kan användas i olika design på plats. Tengbom och Chalmers ställer frågan om det kan vara framtiden att man själv står för större del av tillverkning av sin inredning, och hur det kan sig uttryck?

I samarbetet har projekt Smart Storage, under hösten också genomfört en 2 dagars transatlantisk Co-Creation Workshop, ledd av Chalmers, Tengbom och NASA - med studenterna från Material & Detail-studion, tillsammans med studenter från Rice University, och personal från NASA i Houston, med syfte att öppet ställa frågan om framtidens förvaringslösningar.

Studion har valt att arbeta med två olika material; återvunnen PETG-plast och mycel. Plastarken formas genom s.k. Single Point Incremental sheet Forming (SPIF) där en robot används för att stegvis deformera plast, utan att addera någon värme. För att ge konstruktionen styvhet och massa odlas mycel, den vegetativa delen hos svampar, i den formade plasten. Ett stort fokus i arbetet har varit hur digital geometri omvandlas när den appliceras på fysiska material.

Studenterna har genom en tävling valt ut tre experimentella förvaringsprototyper som nu ska realiseras i full skala. Dessa kommer att ställas ut på HSB Living Lab tillsammans med alla tävlingsförslag samt en framställning av den research som gjorts i studion vad gäller plastformning och odling av mycel.

Varmt välkomna!


Plats
HSB Living Lab, Chalmers University of Technology, Elektrovägen 4

Chalmers Arkitektur
Material & Detail Studio
Jonas Lundberg
Daniel Norell
Karin Hedlund
Hseng Tai Ja Reng Lintner
Stefan Svedberg
Jens Ljunggren

Partners
HSB Living Lab - Smart Storage(?)
Peter Elfstrand
Shea Hagy
Larry Toups
Susann Wessely Gromark
Vink Essåplast Group AB

Kontakt
Daniel Norell, Chalmers Arkitektur
Tel: 070 – 989 05 01, mail: norelld@chalmers.se
Tora Vollset, Student
Tel: 0047 99386973, mail: toravollset@gmail.com

Tisdagen den 20 december anordnar vi en premiärvisning i HSB Living Lab vid Chalmers Johanneberg.

Publicerad: fr 09 feb 2018.