Mikael Johansson och Mattias Roupé på balkong ovanför Ljusgården
​Mikael Johansson och Mattias Roupé vars innovation kan underlätta kunskapsåterföring och minska felmarginalen i byggprojekt.

Prisad VR-teknik ger färre misstag och förbättrad byggplanering

Små misstag och felberäkningar som görs i projekteringen av ett byggprojekt kan bli stora och kostsamma problem på själva bygget. Men med VR-teknik kopplat till byggnadsinformationsmodellering (BIM) kan man hitta och åtgärda eventuella projekteringsmissar redan på ritningsstadiet – innan de når byggarbetsplatsen.

​Mikael Johansson och Mattias Roupé på construction management, institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, har utvecklat ett användarvänligt VR-gränssnitt som kan kopplas ihop med digitala byggnadsinformationsmodeller, så kallade BIM-modeller. Detta möjliggör för användaren att med hjälp av ett par VR-glasögon kliva in i och ta sig runt inne i en modell av ett byggprojekt, ensam eller tillsammans med andra användare. På detta sätt kan de olika professionerna inom produktionspersonalen, som sitter på den samlade kunskapen från projekteringsstadiet, själva granska och förfina sitt jobb innan det går vidare till nästa steg. Metoden har testats av olika yrkesarbetare, projektörer, och personal från platsledningen på sex olika arbetsplatser och projekt där projektering och produktion pågått parallellt.   

   – Försöken har visat att metoden är väldigt effektiv när det kommer till att identifiera förbättringsmöjligheter och höja kvalitet och byggsäkerhet. Det man hittat har dels varit rena projekteringsmissar, men även möjligheter att effektivisera arbetsordningen mellan discipliner och finna alternativa lösningar som passat framdriften bättre, säger Mikael Johansson, forskningsingenjör vid construction management.   

De användare som testat metoden lyfter särskilt fram det faktum att modellen upplevs i  skala 1:1 som en stor fördel, eftersom det ger en helt annan förståelse och känsla för verkliga proportioner, utrymmen och detaljer jämfört med att betrakta modellen på sin vanliga datorskärm. Möjligheten att samarbeta och diskutera lösningar i så kallat multi-user läge var en annan faktor som användarna upplevde ökade förståelsen och förbättrade kommunikation användarna sinsemellan.  

   – Erfarenheterna från pandemin har vant oss vid att arbeta på distans, och multi-user-läget möjliggör för deltagare från projektering och produktion att koppla upp sig och mötas inne i projektet, både utifrån skilda yrkesroller och ansvarsområden – men också från vitt skilda platser, säger Mattias Roupé, docent vid construction management.   

Bortsett från att ladda ner mjukvaran krävs inte mycket mer än en dator med prestanda i nivå med gaming-dator samt ett par VR-glasögon, vilket gör tekniken relativt lätttillgänglig. Studien har visat att VR- tekniken i kombination med BIM inte bara har ett stort värde för branschen, utan att den dessutom är mogen för att användas kontinuerligt i skarpa projekt – vilket nyligen belönat forskarna och projektet med utmärkelsen ”årets innovation” från Svenska Byggbranschens utvecklingsfond SBUF.  

Kollage: Produktionspersonal som arbetar i gränssnittet samt utsnitt från BIM-modellen i multi-user-mode
Slutrapporten från projektet: ”Kan VR förbättra kunskapsåterföring från produktionen under projektering?

Forskarna Mikael Johansson och Mattias Roupé berättar kort om projektet och tekniken: https://youtu.be/_7CzDUltAmA

Projektet finansierades av SBUF och de organisationer som medverkande i fältstudierna var: GK Ventilation, NCC Building Sweden, Peab Sverige (Göteborg), Skanska samt WSP Sverige.

Om SBUF 
Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond finansierar och sprider forskning och utveckling för den svenska byggsektorn och har ca 3000 företag knutna till sig. Årets innovation är en årlig utmärkelse som delas ut av SBUF, och ges till ett SBUF-finansierat projekt som redovisats per föregående år. 
Läs mer https://www.sbuf.se/Nyheter-och-publikationer/vinnare-arets-innovation-2022/ 

Text: Catharina Björk

Sidansvarig Publicerad: fr 20 maj 2022.