Dialog – en snabbare planprocess

I rapporten MER DIALOG MED FLER har Chalmersforskaren Johanna Eriksson undersökt stadsbyggnadsdialogen i Hovås och en pågående dialogprocess i Fixfabriken, Majorna, Göteborg. Medförfattare är Ola Nylander, professor, Chalmers Arkitektur. 2016 och det är bostadsbrist i Sverige. En vanlig åsikt i bostadsdebatten är att förenklade byggregler kommer få fart på byggandet. Vi talar då om det regelverk som en gång kom till stånd för att säkra kvalitet i bostadens mått och funktioner. I februari föreslog Centerpartiet förenkling av plan- och bygglovsprocesser och förenklade regler för byggande. Skanska skriver – Den låga nyproduktionen beror på att regelverken och processerna kring byggande är många, långa och krångliga. Boverket har utarbetat förenklade regler för tillfälliga anläggningsboenden, som kommer gälla från 1 juli. Allt för att kunna bygga mer och fortare.
Nya Hovås, en ny stadsdel växer fram i södra Göteborg, visar på motsatsen. HSB och den lokala entreprenören NSG, Next Step Group hade en vision om att bygga nya flerbostadshus i Hovås. Kollegor i branschen varnade för att försöka bygga i Hovås, som var känt för sina många och långdragna överklaganden. Men istället för att som vanligt komma med ett färdigt förslag bestämde sig HSB och NSG att först fråga medborgarna om deras åsikter. Några av de förslag som fördes fram av de boende i grannskapet var bättre och fler affärer, fikamöjligheter, bättre lekmöjligheter för barnen, smartare och säkrare trafiksituation. När HSB och NSG, tillsammans med Göteborgs stad, kunde utveckla sin vision genom att ta med alla dessa förslag fanns inte många protester kvar mot nybyggnadsplanerna.

Dialogprocesserna i Nya Hovås och Fixfabriken visar
de möjligheter som finns inom gällande planeringsprocesser och regelverk. Genom att fråga först och agera sen, i dialogform, skapas möjligheter till en snabbare byggprocess med få som överklagar.

Johanna Eriksson är arkitekt och teknisk licentiat. 2013 publicerades hennes licentiatavhandling Architects and users in collaborative design. Eriksson har under många år arbetat med dialoger i sin tjänst på Sweco Architects.

Ola Nylander är konstnärlig professor på Chalmers, institutionen för Arkitektur, Nylander disputerade 1998 med avhandlingen Bostaden som arkitektur och har sedan dess skrivit ett antal böcker om bostadsarkitektur.

För mer info Johanna Eriksson, johanna.eriksson@chalmers.se, 4640167000 Ola Nylander, nylander@chalmers.se, +46317721000 (Chalmers växel)

Bok: Mer DIALOG med fler - verktyg för snabb planprocess
Författare: Johanna Eriksson och Ola Nylander
Antal sidor: 130
Förlag: Svensk Byggtjänst förlag, https://byggtjanst.se/ +46 8 4571000

Sidansvarig Publicerad: to 16 jun 2016.