Stål och glastak, The British Museum Great Court
​Stål och glastak, The British Museum Great Court.
​Foto Andreas Praefcke

Chalmers startar forskargrupp inom arkitektur och teknik

​Det är nu tio år sedan som programmet Arkitektur och Teknik startade på Chalmers, ett program som kan leda till arkitektexamen, civilingenjörsexamen eller både och. – Chalmers stiftelse uppskattar uppenbarligen det vi gör och har satsat pengar på två doktorandtjänster. Nu bygger vi vidare med forskarutbildning och forskning, säger Karl-Gunnar Olsson som är professor på Avdelningen för arkitekturens teori och metod och programansvarig för Arkitektur och teknik, intervjuad i Arkitekten.
​Satsningen på den nya forskarprofilen på Chalmers matchas av rekryteringen av britten Chris Williams som konstnärlig professor. Han är bland annat känd som en av pionjärerna inom parametrisk design och har utvecklat matematiska algoritmer för att utforma komplexa strukturer, material och produktionsmetoder.

Läs hela artikeln i Arkitekten >>

Publicerad: on 07 sep 2016.