Bi på blomma

Bin är också stadsbor - Pollineringens nödvändiga infrastruktur

​Honungsbin, humlor och andra insekter som pollinerar växter hotas av habitatförlust, klimatförändringar, invaderande arter, bekämpningsmedel och sjukdomar, samtidigt som 76 % av våra viktigaste skördar är beroende av pollinatörer för att producera den mat vi människor behöver. Pollineringstjänster har värderats till hisnande 153 miljarder euro per år globalt.
​Ny forskning visar att bin och andra pollinerande insekter frodas i städer i lika stor utsträckning som i jordbrukslandskapet och i våra naturreservat. Faktum är att en färsk brittisk vetenskaplig undersökning visade att områden nära intensivt förvaltade jordbruksområden uppvisade den största förlusten av pollinatörer.

Urbana områden, med sina parker, trädgårdar och kyrkogårdar, kan erbjuda bin och andra pollinatörer ett brett utbud av mat och boplatser över långa tidsperioder.


Läs mer på bloggen Hållbar stad >>

Publicerad: må 19 jun 2017. Ändrad: to 22 jun 2017