Paulas forskning ska ge bättre luft i skolor

Att skolor har problem med inomhusluften, som dålig lukt och mögel, är relativt vanligt och något som kan påverka hälsan hos både elever och personal. I vissa fall utförs åtgärder som att man sanerar det som syns, eller tar in mer friskluft. Men i många fall missar man den verkliga orsaken till problemet och åtgärder som föreslås kan till och med förvärra innemiljön.

Paula Wahlgren, docent vid avdelningen för byggnadsteknologi arbetar för att detta lättare ska gå att åtgärda. I ett projekt som bedrivs i samarbete med Lokalförvaltningen studeras innemiljön på fyra skolor i Göteborgsområdet.
– Vi mäter hur luften rör sig genom olika delar i en byggnad, och kan på så sätt hitta orsaken till problemen, Vi behöver kunna studera skolorna vid olika klimat/årstider, eftersom tryckbilden runt byggnaderna varierar med vädret.
Problem med inomhusklimatet uppstår ofta i skolor byggda på 1970- och 80-talen.
– Vi försöker reda ut hur man kan göra utredningar som sedan bidar till att man verkligen hittar roten till problemen. Vi vill hitta bättre undersökningsmetoder genom att mäta hur luften rör sig. Vi mäter tryckbilden och ser hur otäta skolorna är, och vilken väg luften tar i skolan till exempel genom spårgasmätningar, berättar hon.


Texten är ett sammandrag. Läs Eva Rogstens intervju med Paula Wahlgren i sin helhet på Expressen/GT

Läs mer om projektet som Paula Wahlgren leder: ”Förbättring av Innemiljökvalitet i skolor(..)” på Chalmers webb

Publicerad: fr 01 dec 2017.