Foto: Göteborgs stad
​Foto: Göteborgs stad

BEYOND 2020 – visar vägen mot ett hållbart byggande


​I juni 2020 står Göteborg värd för Beyond 2020, en internationell konferens för hållbart byggande. Målet för konferensen är att engagera byggsektorn globalt, och tillsammans med företrädare för den upprätta en färdplan för hur man bäst kan bidra till FN:s mål för hållbar utveckling. Dialogen är redan igång på webben.
Konferensen World Sustainable Built Environment Conference arrangeras vart tredje år och anses vara en av världens viktigaste konferenser och forum inom hållbart samhällsbyggande. Nästa konferens kommer att hållas i Göteborg i juni 2020. Värdar är Chalmers och RISE, i samarbete med Johanneberg Science Park och Göteborgs stad.

Syftet med konferensen är att definiera den globala byggsektorns betydelse för att världen ska nå FN:s mål för hållbar utveckling. Detta ska göras genom att man upprättar färdplaner med åtgärder som kommer att vägledahela sektorn under åren mellan 2020 och 2030.

– Konferensen innebär en unik möjlighet för oss att presentera Chalmers, Göteborg och hela Sverige, och specifikt vårt sätt att ta itu med frågor som rör hållbart samhällsbyggande genom projekt som genomförs här och nu, säger Holger Wallbaum, professor i hållbart samhällsbyggande vid Chalmers och ansvarig för konferensen.

Kristina Mjörnell, affärs- och innovationsområdeschef för hållbara städer och samhällen vid forskningsinstitutet RISE, som tillsammans med Holger Wallbaum ska agera ordförande för konferens organisationskommitté, tillägger:

– Denna världskonferens ger oss möjlighet att visa hur RISE bidrar till hållbart samhällsbyggande med ett tvärvetenskapligt perspektiv som forsknings- och innovationspartner för industri, akademi, små och medelstora företag och den offentliga sektorn.


Webbplatsen BEYOND 2020 lanserad

Webbplatsen beyond2020.se ger en översikt över konferensen, med fokus på dess kärnämne – FN:s mål för hållbar utveckling nummer 11: Hållbara städer och samhällen. BEYOND 2020 kan dessutom följas i flera olika sociala kanaler:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/beyond2020-gothenburg/
Twitter: https://twitter.com/2020Beyond
Facebook: https://www.facebook.com/beyond2020gothenburg/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCawtxBpfyLE_mhPJT3rfwtg
Nyhetsbrev: https://beyond2020.se/news/

För ytterligare information kontakta
:

Silvia Caggiati, kommunikatör BEYOND 2020, Chalmers: silvia.caggiati@chalmers.se

Susanne Gerdin, kommunikationschef RISE division Samhällsbyggnad: susanne.gerdin@ri.se

Karin Weijdegård, kommunikatör, Johanneberg Science Park: karin.weijdegard@johannebergsciencepark.com

Annika Hallman, Göteborg & Co: annika.hallman@goteborg.com

Publicerad: ti 02 okt 2018. Ändrad: on 03 okt 2018