Stipendiet Byggmästaren 2016
​Stipendiater 2016 från vänster: Anna Arvidsson, Anna Risell, Peter Selberg, Markus Bohm Öhlund, Simon Larsson, Niklas Hedberg och Marcus Hansson. På bilden saknas Hanna Larsson och Hanna Stawborn.

Arkitekturstudenter prisade för smarta examensarbeten

​Göteborgs Byggmästareförening belönade Anna Arvidsson, Anna Risell och Peter Selberg, på masterprogrammet Design for Sustainable Development, för nydanande examensarbeten, som förhoppningsvis kommer att vidareutveckla byggbranschen. De belönades med 20.000 kronor vardera i samband med Göteborgs Byggmästareförenings årsstämma.

​Årets utvalda examensarbeten visar en imponerande bredd och kreativitet

 
Anna Risell och Peter Selberg examensarbete, ”Rosenlundspassagen - för Göteborgs omställning till en hållbar stad”, är en studie kring en möjlig framtida användning av Rosenlundsverket.
 
Anna Arvidssons examensarbete, ”Beyond a barrier - hur en högvattenbarriär i Göteborg kan ge fler värden till staden än att enbart mota bort ett klimathot”, sätter fokus på stadens förutsättningar för klimatanpassning och utveckling.
 

Övriga stipendiater

 
Marcus Hanssons och Niklas Hedbergs examensarbete, ”Construction logistics from a subcontrator perspective”, behandlar byggarbetsplatsens utmaningar när det gäller logistik och planering.
 
Simon Larssons och Markus Bohm Öhlunds examensarbete, ”Systematisk erfarenhetsåterföring”, redovisar rekommendationer när det gäller erfarenhetsåterföring inom produktionsskedet.
 
Hanna Larssons och Hanna Stawborns examensarbete, ”Kommunikation mellan platsledning och yrkesarbetare i byggproduktion”, handlar om att effektiv kommunikation kan bidra till ökad förståelse och delaktighet.

Stipendiet Byggmästaren

Göteborgs Byggmästareförening instiftade 1996 Stipendiet Byggmästaren i avsikt att stimulera studenter att utföra examensarbete inom ämnesområdet byggmästeri, vilket inbegriper områden som teknik, miljö, design, ekonomi, produktion och juridik med inriktning mot byggprocessen.
 
Juryn, för att utse dessa prisvärda examensarbeten inom Byggmästeri och Samhällsbyggnad, har i år bestått av representanter från Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Borås samt Göteborgs Byggmästareförening.
 
För ytterligare information kontakta
Christina Lööf, VD, 070-205 99 61, christina.loof@gbgbf.se
 

Publicerad: må 02 maj 2016.