Veronica Carlsson

​SME contractors on the stage for energy renovations?
​Fakultetsopponent: Professor Dr. Thomas Berker, Norwegian University of Science and Technology
Examinator: Biträdande professor Petra Bosch, Avdelningen för construction management, ACE, Chalmers
Huvudhandledare: Professor Dr.  Christian Koch, Avdelningen för construction management, ACE, Chalmers
Kategori Disputation
Plats: SB-H3, Sven Hultins gata 6
Tid: 2017-12-08 10:00
Sluttid: 2017-12-08 13:00

Publicerad: ti 19 sep 2017. Ändrad: on 06 dec 2017