GIBCA 2017
​Jonas Staals verk Monument to Capital reflekterar över hur monumental arkitektur är sammankopplad med finansiell instabilitet. Staal använder Barclays skyskrapeindex och utvecklar det vidare för att belysa relationen mellan världens högsta byggnader och Dow Jones största börskrascher.

Göteborgs Internationella Konstbiennal på ACE

​Den nionde upplagan av GIBCA, WheredoIendandyoubegin – On Secularity 9 september – 19 november, fördjupar sig i en både politiskt brännande och samhällsaktuell fråga - den om det sekulära samhället.

​Vilken roll kan det sekulära ha i dagens samhälle?

I GIBCA 2017 med titeln WheredoIendandyoubegin – On Secularity medverkar över femtio konstnärer. Konstbiennalen är i år utspridd på över tio olika arenor runt om i Göteborg. Titeln WheredoIendandyoubegin är lånad från ett konstverk av Shilpa Gupta ställs ut i GIBCA 2017.
Sekularitet innebär att de religiösa institutionerna skiljs från statens politiska sfär. Den västerländska liberala sekulariteten strävar efter att upprätthålla fyra samhälleliga fundament: politisk och social jämlikhet, minoriteters rättigheter, religiös frihet och den juridiska separationen mellan den privata och offentliga sfären.
 
Sekularitet, som inte ska förväxlas med ateism, har spelat en grundläggande roll i det vardagliga samhällslivet och har skapat förutsättningar för en rad olika rättigheter så som rätten till abort, sexuell frihet, samkönade äktenskap, social jämlikhet och yttrandefrihet. Det sekulära samhällets styrka består i att det tillåter olika levnadssätt att samexistera genom skyddandet av rättigheter. 

Trots detta har de geopolitiska omvälvningarna under 2000-talets början resulterat i en sekularitet i kris. Den liberala sekulariteten utsätts idag för våldsamma påtryckningar, vilket skapat en ökande global känsla av rädsla och otrygghet.  Fram träder ett flertal frågor om framtiden. Vilken roll får sekularitet i en tid av stora politiska omvälvningar i samhället? Hur kan vi upprätthålla sociala, sexuella, kulturella eller religiösa friheter i ett samhälle med stora kulturella skillnader? Vad menar vi med ”tro” idag? Är staten bäst lämpad att definiera sekularitet? Om inte, vem? GIBCA 2017 tar upp en rad centrala frågor om Europa; hur de europeiska grundvärderingarna formats och den fina skiljelinjen mellan skydd och våld.
 
Chalmers tekniska högskola kommer att visa verk av Jonas Staal. Jonas Staals praktik korsar konst, arkitektur och demokrati för att redogöra för problem inom politik och styrelseskick. Han har grundat New World Summit, en organisation som utvecklar alternativa parlamentstrukturer för grupper som är bannlysta från demokratiska processer. Jonas Staal är verksam i Rotterdam och Aten. I den här intervjun pratar han om relationen mellan konst och politik
Jonas Staals verk Monument to Capital reflekterar över hur monumental arkitektur är sammankopplad med finansiell instabilitet. Staal använder Barclays skyskrapeindex och utvecklar det vidare för att belysa relationen mellan världens högsta byggnader och Dow Jones största börskrascher. Höjden på de högsta byggnaderna stämmer överens med de största krascherna på aktiemarknaden. Monument to Capital ser kapitalismen som det dominerande trossystemet i det postsekulära samhället. En form av "sekulär religion" som kräver kollektiv tilltro till tillväxt och marknaden. Verket har utvecklats som en platsspecifik installation i den nyrenoverade ljusgården vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers tekniska högskola.

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) är en av nordens ledande konstbiennaler. GIBCA verkar i ett interdisciplinärt fält där forskning, konstnärligt skapande och filosofiskt tänkande möts. GIBCA arbetar med kunskapsproduktion och öppnar upp nya dialoger och utbyten både nationellt och internationellt. Röda Sten Konsthall är huvudman för GIBCA. GIBCA 2017 pågår mellan den 9 september – 19 november 2017. GIBCA 2017 samarbetar med PARSE (Platform for Artistic Research) vid Akademin Valand kring publikationen av ett temanummer av PARSE Journal: Secularity.  Publikationen reflekterar över nya former av religiös imperialism och fömedlar både historiska och samtida aspekter av det sekulära genom konstnärlig och curatorisk praktik.
GIBCA 2017 är curaterad av Nav Haq, Senior Curator på M HKA – Museum of Contemporary Art i Antwerpen. I sin research som curator och skribent har Haqs fokus legat på mötet mellan kultur och politik, teori och praktik.

GIBCA samarbetar med Platform for Artistic Research in Sweden (PARSE) vid Akademin Valand och presenterar tillsammans ett specialnummer av PARSE Journal med titeln Secularity. Under hösten kommer en utställningskatalog med dokumentation från verken publiceras.

Röda Sten Konsthall är huvudman för GIBCA.

Medverkande konstnärer

Alexander Tovborg; Archivo F.X. i samarbete med Bassam El Baroni och Pedro G. Romero med medverkan av Doris Hakim, Yassine Chouati & Equipe Media; Basim Magdy; Dimitri Venkov; Etel Adnan; Fahd Burki; Fatma Bucak; Francesc Ruiz; Haegue Yang; Haseeb Ahmed & Daniel Baird; Hilma af Klint; Jens Haaning; Joakim Forsgren; Jonas Staal; The Kingdoms of Elgaland-Vargaland; Lawrence Abu Hamdan; Måns Wrange; Maddie Leach; Michèle Matyn; Olivia Plender; Public Movement; Riikka Kuoppala; Rose Borthwick; Santiago Mostyn; Saskia Holmkvist, Ellen Nyman & Corina Oprea; Shilpa Gupta; Sille Storihle; Vector.

Biennalarenor

Röda Sten Konsthall / Göteborgs Konsthall / Stadsbiblioteket Göteborg / Elite Plaza Hotel / Gamlestaden-Hjällbo / Göteborgs Stadsmuseum / Myrorna / Klippan / Chalmers tekniska högskola / Masthuggskyrkan / Musiclovers Records / Götaplatsen / med flera.

Chef Röda Sten Konsthall: Mia Christersdotter Norman
Konstnärlig ledare för GIBCA: Stina Edblom
För utförligt program och mer information, besök gärna:

Vi på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, ACE, är stolta samarbetspartners till Göteborgs Internationella Konstbiennal, GIBCA 2017 WheredoIendandyoubegin – On Secularity, som hålls 9 september – 19 november. Vi är oerhört glada över att få presentera verket av Jonas Staal hos oss! Kom gärna förbi vardagar kl. 8-17 och ta del av en av Sveriges största konsthändelser!

Foto: Jonas Staal New World Summit
 
Kategori Evenemang
Plats: Ljusgården SB, meeting point, Arkitektur, Campus Johanneberg
Tid: 2017-09-08 00:00
Sluttid: 2017-11-19 00:00

Publicerad: on 06 sep 2017. Ändrad: on 25 okt 2017