Carlos Gil Berrocal

Corrosion of steel bars in fibre reinforced concrete: corrosion mechanisms and structural  performance

Carlos Gil Berrocal försvarar sin avhandling i ämnet Concrete Structures
​Fakultetsopponent: Professor Henrik Stang, Technical University of Denmark, Kgs. Lyngby, Danmark
Examinator och huvudhandledare: Professor Karin Lundgren, Avdelningen för konstruktionsteknik, ACE
Bitr. handledare: Ingemar Löfgren, Avdelningen för konstruktionsteknik, ACE

Kategori Disputation
Plats: Hörsal SB-H1, SB-huset, Sven hultins gata 6
Tid: 2017-09-14 10:00
Sluttid: 2017-09-14 12:00

Publicerad: on 28 jun 2017.