Avdelningen för teknisk akustik

Ljud och vibrationer är en del av vårt dagliga liv. Egenskaper avseende ljud och vibrationer är av stor vikt för både funktionen och kvaliteten i produkter såväl som miljöer och transportsystem. Idag är designen hos tåg, bilar, infrastruktur och stads- och byggnadsplanering starkt påverkade av krav på bra ljud och vibrationsegenskaper.

Avdelningen för teknisk akustik är bland de ledande akustiklaboratorierna i Europa. Dess verksamhet och mål är att bidra till hållbara byggda miljöer och hållbar infrastruktur likväl som att stödja europeisk industri i utvecklingen av produkter och tjänster med passande ljud- och vibrationsegenskaper.

Läs mer om vår forskning


Utbildning

Avdelningen har ett eget forskarprogram inom akustik och det enda svenska mastersprogrammet i ljud och vibrationer som täcker ett brett spektrum av de olika disciplinerna i akustik (se också www.ta.chalmers.se).

Sidansvarig Publicerad: må 01 maj 2017.