Konstruktionsteknik

 
Forskningsområden

Forskningen på avdelningen för konstruktionsteknik omfattar två huvudområden: betongbyggnad och lättviktskonstruktioner.

Betongbyggnad

Forskningen inom forskargruppen Betongbyggnad fokuserar på bärförmåga, stabilitet, funktionsbaserad design och beständighet hos betongkonstruktioner. Avancerade analysmetoder utvecklas och kombineras med laboratorieförsök. I nästan alla våra projekt arbetar vi med ickelinjär finit element-modellering av armerade betongkonstruktioner, där icke-linjär brottmekanik används för att beskriva uppsprickning. Modellering av vidhäftning mellan armering och betong och materialmodellering av betong har studerats i flera forskningsprojekt.

För närvarande pågår projekt inom följande ämnesområden:
  • Effekter på bärförmåga och verkningssätt av armeringskorrosion
  • Användning av FEM vid dimensionering och utvärdering av broar
  • Fiberarmerad betong
  • Textilarmerad betong
  • Betongkonstruktioner utsatta för stötvågs- och splitterbelastning

Lättviktskonstruktioner

Forskargrupp Lättviktskonstruktioner​ tillämpar olika forskningsstrategier för trä- respektive stål relaterade projekt. Stålrelaterade forskningsprojekt är baserade på en effektiv kombination av få labbförsök och avancerade datorsimuleringar. Trärelaterade projekt kräver ofta fler labbförsök än stål på grund av materialets stora variation i många viktiga parametrar. Resultaten bygger ofta på en stor mängd data, statistisk analys och fysiska modeller för att förstå den komplexa beteende hos träkonstruktioner under belastning och i olika klimat. Avancerade datorsimuleringar används för att analysera beteendet och modeller jämförs och verifieras mot experimentella resultat hos komponenter, förband och det bärande systemet.

Projekt inom följande område pågår för närvarande:
  • Utmattningshållfasthet hos stål- och kompositbroar
  • Beständighet och långterm beteende hos limmade stål och FRP fogar
  • Förstärkning av alla typer av konstruktioner med fiberförstärkta polymerer
  • Beteende hos anslutningar (limmade och mekaniska) mellan FRP bro däck och bärande stålbalkar
  • Broar av fiberförstärkta polymerer (FRP)

 

Läs mer om aktuella projekt inom konstruktionsteknik
Läs mer om avdelningen för konstruktionsteknik
Medarbetare
Publikationer inom konstruktionsteknik

Sidansvarig Publicerad: to 30 aug 2018.