Hydrogeologi och injektering

​Nyheter

2015-12-02 Beräkningsverktyg för bergkaraktärisering vid injekteringsdesign: Färdig rapport
Nu finns rapporten färdig och tillgänglig på Befos hemsida. Verktyget ligger här nedan och har fått en smärre justering, samt åtföljs nu av en Powerpointpresentation som hjälper att sätta verktyget i sitt sammanhang

ParetoVerktyg_V1.01.zip

Vid frågor, maila projektledare och kontaktperson: Johan Thörn, fornamn.efternamn@chalmers.se


2015-03-09 Beräkningsverktyg för bergkaraktärisering vid injekteringsdesign: Lansering idag

Idag, i samband med Bergmekanikdagen i Stockholm, lanseras verktyget för bergskaraktärisering vid injekteringsdesign i version 1.00. Räkneverktyget finns tillsammans med en rapport innehållande teoretisk bakgrund, praktiska råd och användarhandledning i zip-paketet här intill.

Vid frågor, maila projektledare och kontaktperson: Johan Thörn, fornamn.efternamn@chalmers.se


2014-12-15 Beräkningsverktyg för bergkaraktärisering vid injekteringsdesign
Idag lanseras verktyget för betatestning, där experter i branschen ska testa och granska verktyget. Projektet löper fram till våren 2015 och ska lanseras i samband med Bergmekanikdagen.  

För att ta del av testpaketet, maila projektledare och kontaktperson: Johan Thörn, fornamn.efternamn@chalmers.se


2014-09-15 Beräkningsverktyg för bergkaraktärisering vid injekteringsdesign

I ett Befoprojekt tar vi fram ett verktyg för att underlätta hydrogeologiska bergprognoser baserade på hydrauliska tester och kärnkartering. Projektet löper fram till våren 2015. Idag lanseras verktyget för alfatestning, där experter i branschen ska testa och granska verktyget. Senare under hösten ska verktyget betatestas och en skarp version kommer att hållas tillgänglig här i vår. Projektledare och kontaktperson: Johan Thörn


2014-08-28 Kompetensutveckling inom injektering i hårt berg

Nu har kursen för injekteringsbranschen gått av stapeln för andra gången, denna gång i Stockholm och KTH:s lokaler.


2014-01-31 Webplatsen lanseras

Nu lanserar vi en webbplats som visar vad som händer på Chalmers rörande Hydrogeologi och injektering​

Kurser/viktiga datum

Är du intresserad av att bli meddelad om när kurserna ges igen, skriv till kursledaren och anmäl intresse (fornamn.efternamn@chalmers.se)
 
Passerade kurser
  • Hydrogeologi för bergbyggare. (kursledare Åsa Fransson)
    Kursen riktar sig främst till doktorander, men även andra som har motsvarande masterexamen och grundläggande kunskaper i hydrogeologi. Kurs-PM från senaste tillfället, våren 2013

 

  •  Kompetensutveckling inom injektering i hårt berg. (kursledare Johan Funehag)
    Kursen riktar sig främst till yrkesverksamma injekterare och syftar främst till att bidra till en djupare förståelse för de processer som gäller för injektering, hur bruk flödar i sprickor. Fokus ligger på hur egenskaper hos bruket och utförandet kan anpassas för att möta olika önskemål, samt hur oönskade scenarion påverkar injekteringen.
    Kurs-PM från senaste tillfället, hösten 2013

Nyckelreferenser/Publikationer 

Funehag, J. (2011) Handledning för injektering med silica sol - för tätning i hårt berg, A guide for grouting with silica sol - sealing in hard rock. BeFo rapport nr 106.
 
Gustafson, G. (2009). Hydrogeologi för bergbyggare. Göteborg, Formas.
Kan beställas hos Formas
 
Gustafson G, Claesson J, Fransson Å (2013) Steering parameters for rock grouting. Journal of Applied Mathematics 2013. doi:10.1155/2013/269594

Injekteringsfilmer:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Publicerad: må 27 jan 2014. Ändrad: må 29 feb 2016