Geologi och geoteknik

Forskningsområden

Forskningen inom avdelningen för geologi och geoteknik sker inom tre forskargrupper: Teknisk geologi, Geoteknik samt Väg och trafik.


Forskargruppen Teknisk geologi studerar risker förknippade med föroreningar och andra  störningar samt tekniska system som tillgängliggör dessa resurser. Fokus ligger huvudsakligen på industrikontaminerad mark och dricksvattensystem. 


Forskargruppen
Geoteknik studerar det komplexa beteendet i lösa material som beror på konstitutionen i naturliga jordar och dess tillhörande processer, som exempelvis deformation av grundvatten och värmeflöden,  samt laboratorie- och in-situ beteende som kommer sig av beskaffenheten hos sprickor i kristallint berg och dess tillhörande processer, som vätskeflöden och deformation som resultat av förändringar i tryck och av spänningar.

Forskargruppen Väg och trafik (Urban mobility systems) etablerades officiellt under 2018.


Läs mer om vår verksamhet inom Hydrogeologi och injektering
Läs mer om avdelningen för geologi och geoteknik 
Medarbetare
Publikationer inom Geologi och geoteknik

Läs mer om aktuella projekt inom geologi och geoteknik

Publicerad: ti 30 apr 2013. Ändrad: ti 26 feb 2019