Geologi och geoteknik

Forskningsområden

Forskningen inom avdelningen för geologi och geoteknik sker inom tre forskargrupper: Teknisk geologi, Geoteknik samt Väg och trafik.


Forskargruppen Teknisk geologi studerar risker förknippade med föroreningar och andra  störningar samt tekniska system som tillgängliggör dessa resurser. Fokus ligger huvudsakligen på industrikontaminerad mark och dricksvattensystem. 


Forskargruppen
Geoteknik studerar det komplexa beteendet i lösa material som beror på konstitutionen i naturliga jordar och dess tillhörande processer, som exempelvis deformation av grundvatten och värmeflöden,  samt laboratorie- och in-situ beteende som kommer sig av beskaffenheten hos sprickor i kristallint berg och dess tillhörande processer, som vätskeflöden och deformation som resultat av förändringar i tryck och av spänningar.


Forskargruppen Väg och trafik (Urban Mobility Systems) etablerades officiellt 2018 och är inriktad på tillämpat trafikflöde, nätverksoptimering samt ny teknik och lösningar för att maximera effektivitet, säkerhet, hållbarhet och rättvisa i transportinfrastruktur. I synnerhet har gruppen arbetat med forskningsprojekt med flera industripartners för att förbättra akuttjänster, drift av elfordon och anslutna automatiserade fordon samt hantering av utsatta trafikanter.

Gruppen är värd för ett transportforskningslaboratorium som samarbetar med flera internationella universitet för gemensamma forskningsinitiativ, däribland NTNU i Norge,  Zhengzhou University, Shanghai Maritime University, Shanghai University, Chang'an University och Southwest university i Kina, University of South Florida, Hongkong Polytechnic University och University of Technology Sydney.Läs mer om avdelningen för geologi och geoteknik 
Medarbetare
Publikationer inom Geologi och geoteknik

Läs mer om aktuella projekt inom geologi och geoteknik​

Läs mer om vår verksamhet inom Hydrogeologi och injektering

Sidansvarig Publicerad: ti 09 apr 2019.