Konstruktionslabb

Den forskningsstrategi som ligger till grund för forskningen på avdelningen bygger på en strategisk kombination av analyser och experiment. Vi har därför försökt utforma och modernisera vårt laboratorium så att huvuddelen av vårt behov av experimentell verksamhet skall kunna klaras i egna laboratorier.

Kontakt

Forskningsingenjör Sebastian Almfeldt, Konstruktionsteknik. sebastian.almfeldt@chalmers.se
Besöksadress: Sven Hultins gata 8


Maskiner/Utrustning

Konstruktionstekniskt laboratorium, övre bottenplan

Konstruktionstekniska laboratoriet är ca 350 m2 stort och består till en del av en stor Chalmersgemensam laboratoriehall, en mindre laboratoriehall och ett provningsrum i källarplan. I anslutning till dessa finns kontor, förråd, verkstad och servicerum. Den mindre labbhallen används för provning på material- detalj- och komponentnivå med stationära provningsmaskiner. I stora labbhallen provas konstruktionselement och detaljer med hjälp av en flexibel provningsrigg. En styrenhet för denna typ av provningar möjliggör t.ex. deformationsstyrning och används tillsammans med en flexibel belastningsutrustning bestående av lastceller och lägesgivare (LVDT). Hydraulpumpar för såväl flexibel belastningsutrustning som stationära provningsmaskiner finns i ett ljuddämpat servicerum i källaren. Våra hydraulpumpar kyls av ett central kylsystem så att överskottsvärmen kommer till nytta för uppvärmning av Chalmers lokaler.

Servohydraulisk provningsmaskin MTS, modell 880

Med denna maskin kan statisk belastningsprovning med tryck- eller dragbelastning upp till 100 kN och utmattningsprovning i lastintervallet ± 100 kN (± 100mm) utföras.


Servohydraulisk provningsmaskin MTS modell, 327.21

Med denna maskin kan statisk belastningsprovning med tryck eller drag belastning upp till 250 kN och utmattningsprovning i lastintervallet ± 250 kN (± 100mm) utföras.


Servohydraulisk, tryckprovningsmaskin, ToniTechnik 1142/3000/0230 (”kub-press”)

Används för materialprovning av betong och har en statisk lastkapacitet av 3 MN samt en Böjprovningsmaskin 100 kN av samma fabrikat som kubpressen. 


Flexibel provningsrigg med mobil belastningsutrustning

Belastningsriggar med fyra torn och två mothållsbalkar av varje längd (1, 2, 4 m spännvidd finns). Detta möjliggör provning av provkroppar upp till ca 8 m längd och 3 m bred. Belastningskapaciteten uppgår till 2 ggr 300 kN samt 2 ggr 150 kN. Till den flexibla riggen finns en hydraulisk pump och domkrafter för statisk belastning samt en viss möjlighet till dynamisk provning..


Mätutrustning

Labbet är utrustat med lägesgivare (LVDT), rotationsgivare (RVDT), lastceller mellan 20kN upp till 500 kN, samt en uppsättning extensometrar. Utöver detta finns möjlighet att montera trådtöjningsgivare på provkropparna. Data samlas in med mätutrustning från National Instruments, cDAQ och cRIO bakplan med en uppsättning mätmoduler för olika ändamål. För att visualisera, styra och logga mätdata används LabView som är en mycket flexibel programvara. 


3D-scanner

HandySCAN 3D 700 från CreaForm. Denna scanner har noggrannhet upp till 0,030 mm och upplösning upp till 0,05 mm. Avdriften är 0.020 mm + 0.060 mm/m .


Optisk töjningsmätning

LUNA ODSiSI6100 - fyrkanalig töjningsmätningsinstrumet som mäter töjning ner till var 0,65e mm, kontinuerligt längs med upp till 50 m långa opriska fibrer med samma noggrannhet​ som med trödtöjningsgivare. Detta ger alltså flera miljoner avläsningspunkter.


DIC

GOM Aramis DIC 12M används för att mäta töjningar visuellt med nästa samma noggrannhet som trådtöjningsgivare i varje punkt. En bild på provobjektet överlagras av en 3D-yta med färgglada töjningar, inte helt olikt ett beräkningsresultat från FEM.Klimattekniskt laboratorium, undre bottenplan

Institutionens klimatlaboratorium består av klimatrum CA3 (rum 0037 med
förrum 0176 och 0177a) samt konditioneringsrummen i rum 0047/0095.
 
Klimatrum CA3 (20°C/90%RH) används för cyklisk klimatbelastning.
Konditioneringsrummen används för konditionering av trä i ”fuktigt” (~90%RH)
respektive ”torrt”(~30%RH) klimat. I förrummet till dessa rum finns möjlighet till
viss mätning och enklare provning.

Sidansvarig Publicerad: to 26 nov 2020.