Installationsteknik försökshall

Vad vi gör
Avdelningen för installationsteknik utbildar och forskar kring byggnaders inomhusklimat, energianvändning och de tekniska system som försörjer byggnaden och på sätt och vis gör den "levande" d.v.s. ventilation, värme, kyla och olika typer av energiförsörjande system.

Installationstekniks försökshall är den enda i sitt slag i Sverige och uppbyggd för att kunna ge kunskap om hur system för klimathållning, komfort och inomhusmiljö fungerar i olika situationer. Anläggningen ger en tydlig inblick i hela processen från energiförsörjning, distribution och reglering till resulterande inomhusklimat och medger stora möjligheter till variationer för forsknings- och/eller utbildningssyfte.

Försökshallen innehåller ett flertal olika system, riggar och utrymmen:

 • Filterprovningsrigg
 • Marklager med nio individuellt reglerbara borrhål
 • Vätskeburet distributionssystem för värme och kyla
 • Centralt styr- och övervakningssystem för både reglering och mätinsamling
 • Diverse laborationsriggar för övningar om pumpar, kylmaskin, styr- och reglersystem, etc.

Dessutom finns ett antal testrum för innemiljöstudier:

 • Renluftskammare för analys av emissioner från personer och material
 • Plåtrum (slutet rum med plåtklädda väggar för analys av emissioner från olika material)
 • Glasrum (slutet rum med dragskåp och stort takanslutet filterdon för laminär ventilation)
 • Seminarierum för analys av luftkvalité och termisk komfort

Seminarierummet
Försökshallens seminarierum på 33 m², är utformat för hög flexibilitet och går att värma, kyla och ventilera på flera olika sätt. Detta möjliggör många olika typer av studier kring energianvändning, reglering, termisk komfort och luftkvalité. Seminarierummet kan liknas vid ett mötesrum, utbildningslokal eller t.o.m. ett vardagsrum och kan även avskärmas till en mindre area motsvarande ett kontorsrums storlek. Rummet försörjs av fyra ”intelligenta don” för tilluft och lika många frånluftsdon. Varje don kan regleras individuellt och styras på närvaro, temperatur eller CO2.

Seminarierummet är utrustat med en takansluten fläktkonvektor för värme eller kyla, golvvärme och golvkyla samt ett radiatorsystem. I samband med ett pågående forskningsprojekt kring termisk komfort och reglerbarheten hos värme- opch kylsystem har rummet dessutom blivit utrustat med kylbafflar i taket.

Distributionssystemet - försökshallens "blodomlopp"
Det vätskeburna distributionssystemet löper, likt ett blodomlopp, genom försökshallen. Det försörjs av marklager, värmepumpar, kylmaskiner, elpanna samt ackumulatortankar i tre olika rörsystem med tre olika temperaturnivåer. Systemet är uppbyggt för att kunna ansluta diverse testriggar vid behov av värme eller kyla. Det är dessutom utrustat med diverse reglering och givare anslutet till det centrala styr- och övervakningssystemet vilket, analogt med distributionssystemet, kan sägas utgöra försökshallens nervsystem.

Vikten att få omvandla teoretiska kunskaper till praktik
En viktig del för utvecklingen av ingenjörers tekniska förståelse samt för att främja deras intresse och kreativitet, är åskådliggörandet av verkliga system, komponenter och processer. Att få se verkliga fungerande system och utföra experiment i full skala, ger en väsentligt större verklighetsanknytning och praktisk erfarenhet än vad de fundamentala teoretiska grunderna och eventuella simuleringar i datormiljö kan ge. Intresset och inte minst entusiasmen ökar markant! Detta gäller inte bara studenter på högskolan utan även för ingenjörer som redan är verksamma i branschen, som vill vidareutveckla sig eller helt enkelt uppdatera sin kunskap.
 
Exempel på befintliga testriggar:

 • Styr- och reglerrigg (inställning av P, PI eller PID för att nå önskat flöde eller temperatur)
 • Pumprigg (vikten av statiskt tryck, inverkan av pump- och systemkarakteristik)
 • Flödesmätrigg (mätning av luftflödet på olika sätt)
 • Filtertestrigg (mätning av avskiljningsgrad beroende på filter och/eller jonisering)
  Radiatorrigg (inverkan av injustering, tryckfall, flöde och temperatur på värmeavgivning)
 • Kylmaskinsrigg (framtagning av el-, värme- och kyleffekt samt COP)

 

Hur kan vi samarbeta?

Vårt mål är att utveckla lösningar och kompetens som ger god inomhusmiljö, samtidigt som påverkan på den yttre miljön blir så liten som möjligt. De företag eller organisationer, som behöver assistans inom området installationsteknik, kan vi erbjuda följande tjänster:

 • Mätuppdrag
 • Laboratorietester
 • Praktiska försök
 • Utbildning, övningar och laborationer

Projektuppdrag och insatser tas fram och görs i nära samarbete med våra klienter.

Kontakta oss gärna för mer information:

Universitetslektor Anders Trüschel

Forskningsingenjör Håkan Larsson

Till alla medarbetare vid avdelningen för installationsteknik

InstallationsteknikSidansvarig Publicerad: fr 16 mar 2018.