Avdelningen för construction management

Byggandets processer och organisering

Vi arbetar i ett tvärvetenskapligt fält som omfattar hela byggprocessen. Vi studerar byggsektorn och dess villkor i den lokala/globala ekonomin, men också förutsättningarna för sektorns olika företag/organisationer att utvecklas långsiktigt. Vi fokuserar på enskilda byggprojekt och dess olika aktörer, sambandet mellan organisationer och projekt, enskilda företag/koncerner och deras verksamhet . De aspekter vi främst intresserar oss för handlar om ledning och organisering av dessa verksamheter. Det huvudsakliga syftet med vår forskning är att bidra till en framtid som resulterar i effektivare processer, sunda produkter och ett mer hållbart samhälle.

Utbildning

Vår forskning avspeglas i stor utsträckning i den utbildning vi bedriver och vi har ett omfattande engagemang i de tre programmen på grundnivå:
  • Civilingenjör samhällsbyggnadsteknik (300 hp);
  • Högskoleingenjör samhällsbyggnadsteknik (180 hp)
  • Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggteknik (180 hp).
Avdelningen ansvarar dessutom för två mastersprogram:
  • MSc Design and Construction Project Management, som sammanfattar en helhetssyn för byggandet, baserad på flera olika aspekter; samhället i stort, företaget/organisationen och projekt med deras leverantörer.
  • MSc International Project management, som har ett generellt perspektiv på projektledning inom i stort sett alla användningsområden inom olika sektorer.

Vi erbjuder också kontinuerlig fortbildning samt forskarutbildning inom vårt ämne.


I både vår forskning och utbildning har vi ett nära samarbete med byggbranschen och dess olika aktörer.
Vår avdelning har ett flertal akademiska samarbetspartners i olika delar av världen. Vi har också starka kopplingar till byggbranschen, framförallt genom Centrum för Management i Byggsektorn (CMB), som består av mer än 60 medlemsföretag och cirka 10 forskargrupper vid Chalmers. Detta har vi nytta av i både vår forskning och utbildning.

Läs mer om vår forskning

Sidansvarig Publicerad: on 26 apr 2017.