pop-up park på avenyn i Göteborg
​Pop-up park på Avenyn, Göteborg​

Pop Up Park BEE CONNECTED

Pollinering är avgörande för växters fortplantning och livsmedelsproduktion. Värdet av pollinering beräknas till 150 miljarder euro om året globalt, och bin har en nyckelroll i det arbetet. Utan bin blir det varken äpplen, körsbär eller öl. Men bina står inför ett ökande hot när jordbruken blir mer storskaliga och städerna växer. Många städer prioriterar förtätning och kompakta boendemiljöer för att gynna en hållbar utveckling. Det är bra eftersom vi kan ordna transporter på ett smartare sätt. Men städerna behöver också gröna livsmiljöer för att kunna fortsätta fungera och leverera ekosystemtjänster, det vill säga tjänster som grönytor i våra städer producerar helt gratis och som är mycket viktiga för vårt välbefinnande och vår hälsa. Den stora utmaningen är att kombinera förtätning med ”förgröning”.
 
Genom att bygga klokt kan vi skydda och utveckla ekosystemtjänster. Men då behövs konkreta och djärva lösningar, som gröna tak, mer grönska insprängd mellan husen och fler möjligheter till stadsodling. Men framförallt behöver vi förstärka ekosystemtjänster genom att skapa bättre eller nya gröna länkar så att gröna gårdar, parker och gator skapar en sammanhållen grönstruktur.

Forskningsgruppen SMoG på Chalmers Arkitektur utvecklar en ny metod som ska förbättra konnektiviteten - de gröna kopplingarna - och därmed öka binas överlevnadschanser i staden. Det skapar inte bara bättre förutsättningar för bin, utan för alla stadens invånare.
 
För andra året i rad anlägger Östermalms stadsdelsförvaltning tillsammans med trafikkontoret i Stockholms stad en pop-up park i mittstråket av Valhallavägen under sommaren 2018, inom ramen för stadens satsning Levande Stockholm. Syftet är att levandegöra stadens offentliga rum, skapa trivsamma utemiljöer och ett attraktivt stadsliv.  Valhallavägens pop-up park innehåller installationen Bee Connected som ställdes ut i Göteborg 2016 samt en promenadslinga för barn som sprider kunskap om biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och hur det hänger ihop med människans hälsa och välbefinnande i växande städer. Andra inslag i parken är bland annat blomsterplanteringar, nya sittplatser, en fotoutställning och en ny muralmålning skapad av ungdomar.


Bee Connected är en del av forskningsprojektet, C/O City*. I samarbete med White arkitekter och Mareld landskapsarkitekter.

* Forskningsprojektet utförs på Chalmers Arkitektur i ett samarbete med Beijerinstitutet och SLU inom ramen för C/O City med finansiering av Vinnova.
 

Publicerad: fr 15 jun 2018.