Forskarutbildning

Forskarskolan i Arkitektur

Forskarskolan i arkitektur har som mål att utbilda arkitekturforskare samt forskningskvalificerade arkitekter och andra yrkesverksamma inom arkitekturområdet. Med sin grund i designtänkande och arkitekters arbetsmetoder tacklar arkitekturvetenskapen ofta komplexa situationsbaserade problem. Forskningen är ofta metodintegrerande med anknytningar till såväl humanistiska, samhällsvetenskapliga, teknik-vetenskapliga och naturvetenskapliga traditioner som till designvetenskaplig och konstnärlig kunskapsbildning.
 

Forskarskolan ResArc

Forskarskolan ResArc är ett samarbete mellan arkitektskolorna vid KTH, Chalmers, LTH, och Umeå universitet med syfte att stärka arkitekturforskning, utbildning och stimulera samarbetsprojekt på nationell och internationell nivå. ResArc lanserades i februari 2012 och koordineras och administreras av Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds universitet.

Forskarskola Bygg- och miljöteknik

Vetenskapsområdet bygg- och miljöteknik har som övergripande mål att skapa de fysiska förutsättningarna för ett resurssnålt och uthålligt samhälle, med fokus på byggande, infrastrukturella anläggningar och samspelet mellan teknologi, människa och natur. Viktiga generella frågeställningar berör människors säkerhet och hälsa, miljöpåverkan, energiutnyttjande, anläggningars/byggnaders drift, underhåll, förvaltning samt kostnadseffektivitet i samhällsbyggandet. Forskarskolan bygg- och miljöteknik erbjuder åtta inriktningar.

 

Forskarskola Teknisk akustik

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik bedriver även forskarutbildning inom teknisk akustik, i samarbete med KTH och NTNU. Forskarskolan Teknisk akustik erbjuder en inriktning.
 
 

Mer information

Läs mer om forskarutbildningen

All information om forskarutbildningsprocessen på Chalmers och det som är specifikt för institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik finns på intranätet

Doktorandsektionen på Chalmers

Doktorandsektionen (DS) är en sammanslutning av alla forskarstuderande vid Chalmers tekniska högskola som är medlemmar i Chalmers studentkår. Doktorandsektionens hemsida
 

Kontakt

Viceprefekt för forskarutbildningen: Monica Billger
Studierektor: Krystyna Pietrzyk (Forskarskolan Arkitektur och Teknisk akustik)
Studierektor: Kathleen Murphy (Forskarskolan Bygg- och miljöteknik)
Studierektor: Rasmus Rempling (Forskarskolan Bygg- och miljöteknik)
Studieadministration: Lena Högberg (Forskarskolorna Bygg- och miljöteknik, Teknisk Akustik, Arkitektur)

Sidansvarig Publicerad: on 23 mar 2022.