Amhult kyrka interiör
​Interiör från kyrkan i Amhult (Göteborg), ritad av Margareta Diedrichs på Sweco Architects, kyrkan utsågs till Årets hus 2015. ​​
​Fotograf Bert Leandersson

Centrum för Byggnadskultur i västra Sverige

 

A K T U E L L T   >

 

Centrum för Byggnadskultur i västra Sverige, knuten till Chalmers styrkeområde Samhällsbyggnad, vill främja byggnadskulturens utveckling. Organisationen består av en ideellt arbetande styrelse och har cirka 200 medlemmar. Organisationen startade 1975 som ett gemensamt initiativ mellan Göteborgs universitet och Chalmers. Sedan cirka 20 år tillbaka har centrumet haft sin fasta koppling mot Chalmers. CfB har en viktig roll att spela som kunskapsbärare i den offentliga debatten om arkitektur, stadsbyggnad och byggnadskultur i allmänhet.


Centrum för Byggnadskulturs ändamål

• att stimulera och stödja utvecklingsarbete, utbildning och forskning kring byggnadskulturen och dess förutsättningar,
• att sprida kunskap i byggnadskulturfrågor.
 
Centrum för Byggnadskultur uppmärksammar intressanta och viktiga teman och aktuella frågor bland annat genom att arrangera offentliga samtal och arkitekturvisningar.
 
 

Verksamhet och aktiviteter:

2018​

2017

Publicerad: ti 12 feb 2013. Ändrad: on 05 jun 2019