Centrum för byggnadskultur i västra Sverige

Centrum för Byggnadskultur, knuten till Chalmers styrkeområde Samhällsbyggnad, har en viktig roll som kunskapsbärare i den offentliga debatten om arkitektur, stadsbyggnad och byggnadskultur i allmänhet.​

Publicerad: on 29 jan 2020.