Styrelse

Styrelsen föreslås av Centrums medlemmar och utses av Chalmers tekniska högskola. I styrelsen ingår tio ledamöter från olika verksamhetsområden: Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgs kommun och olika företag.

Mandatperioden är högst tre år.

Ordförande

Claes Caldenby
Professor emeritus, Chalmers Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Vice ordförande
Kristian Jonsson
Bebyggelseantikvarie, Göteborgs stadsmuseum

Övriga ledamöter

Einar Hansson
Arkitekt, Melica
 
Malin Häggdahl
Arkitekt
Frida Nerdal
Arkitekt

Madelene Seberbrink
Byggnadsantikvarie, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg
madelene.seberbrink@sbk.goteborg.se​

Stefan Rosén
Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg

Mie Svennberg
Arkitekt, Göteborg Stad
 
Kristina Wallman
Bebyggelseantikvarie, Archidea

Helena Westholm
Arkitekt, ferrum arkitekter

Publicerad: må 17 feb 2020.