Kontakt

Kommunikatör på institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
telefon: 031 772 2445, 076 125 7039

Postadress

Centrum för Byggnadskultur i västra Sverige
Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers tekniska högskola
412 96 Göteborg

Besöksadress

Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Sven Hultins gata 6, plan3, 
Göteborg

Publicerad: ti 12 feb 2013. Ändrad: må 07 okt 2019