Om CfB

kollage med husCentrum för Byggnadskultur i västra Sverige, knuten till Chalmers styrkeområde Samhällsbyggnad, vill främja byggnadskulturens utveckling. Organisationen består av en ideellt arbetande styrelse och har cirka 265 medlemmar. Organisationen startade 1975 som ett gemensamt initiativ mellan Göteborgs universitet och Chalmers. Sedan många år tillbaka har centrumet haft sin fasta koppling mot Chalmers. CfB har en viktig roll att spela som kunskapsbärare i den offentliga debatten om arkitektur, stadsbyggnad och byggnadskultur i allmänhet.

 

Programförklaring

Historia

Riktlinjer

 

Publicerad: to 25 jun 2015. Ändrad: to 08 feb 2018