Historia

När?

Centrum för Byggnadskultur i västra Sverige bildades 1975 i nära samverkan med Chalmers Arkitektur som en fristående organisation under Chalmers och Göteborgs universitet. Den består av en styrelse – som deltar aktivt och helt ideellt i Centrums arbete - och en rådgivande församling, ”medlemmarna”. 

Varför?

Orsaken till att Centrum bildades var de diskussioner och protester som uppstod i samband med totalsaneringarna av den ena stadsdelen efter den andra byggda med landshövdingehus (Masthugget, Majorna, Olskroken, Landala, Annedal och större delen av Haga). Ett behov av att skapa en plattform för gemensamma samtal och aktioner för intressenter från olika håll uppstod. Här skulle forskare från Chalmers och GU, professionellt verksamma inom byggbranschen i vid bemärkelse, politiker och tjänstemän från Göteborg och regionen samt en intresserad allmänhet kunna mötas. Som namnet anger fanns det en ambition att omfatta hela västra Sverige, något som bara delvis uppnåtts.  


Den tidigare verksamheten

Den första kraftsamlingen gällde att uppmärksamma de negativa följderna av totalsaneringarna och att visa på att det fanns positiva värden i landshövdingehusen. Detta skedde genom att skapa en opinion mot rivningarna i studiecirklar, möten och debattartiklar. Kungsladugård, Majorna och stora delar av Haga räddades.
Senare blev man uppmärksam på att husen visserligen stod kvar men hade byggts om nästan till oigenkännlighet. Ett försöksprojekt i samarbete mellan Centrum och Familjebostäder med varsam ombyggnad av ett landshövdingehus på Djurgårdsgatan visade på alternativa lösningar.  Projektet fick senare en uppföljare på Kennedygatan.
 
Under lång tid drev Centrum fortbildningskurser (doktorandkurser, enstaka kurser, AMS-kurser och olika kortare kurser) i ombyggnad och restaurering. Med tiden blev ombyggnad en del av arkitektutbildningen på Chalmers med Boris Schönbeck och Solveig Schulz som ämnesföreträdare. Därigenom minskade också aktiviteten med kurser inom Centrum för byggnadskultur.
 
Verksamheten vidgades från mitten av 1990-talet till att allt mer fokusera på byggnadskulturen i allmänhet och ofta stadsplanefrågor.
 
Text: Marianne Ohlander [2014-08-29]
Foto: Solveig Schulz
 
Läs mer om verksamhetens inriktning 1990-98​ (utdrag ur en presentation av verksamheten för Chalmers rektor)
 

Publicerad: to 25 jun 2015. Ändrad: on 05 jun 2019