Skanstorget, Göteborg, perspektiv
Vill du ha Skanstorget som allmän plats - eller bebyggt med 200 bostäder? undrar den nya Facebookgruppen  "Skanstorget i Göteborg - kulturarv och mötesplats"​​​​
​​

Aktuellt

De byggde gemenskap - bokrelease

I De byggde gemenskap (Svensk Byggtjänst) beskriver arkitekt Helena Westholm tio bogemenskaper som kommit till i Sverige under de senaste femton åren. Helena Westholm har besökt projekten och intervjuat de inblandade och beskriver i boken boendekvaliteter, planeringsprocesser och den gemenskap som vuxit fram mellan de boende.

Upprop kulturarv

9 mars 2020​ Inbj​udan från Svenska Byggnadsvårdsföreningen till seminarium
Hur kan metoder utvecklas för ökad varsamhet i plan- och byggprocesser?
Svenska byggnadsvårdsföreningen och Kulturmiljöfrämjandet i samverkan med 8 andra organisationer har startat Upprop kulturarv - värna kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Det finns en namninsamling som stöd för uppropet på www.uppropkulturarv.se​. 

Stadsvandringssamtal​ i Frölunda

4 juni 2019 Stadsvandringssamtal i Frölunda​

Biblioteket i Frölunda kulturhus ordnade 2018 tillsammans med Centrum för byggnadskultur två uppskattade stadsvandringssamtal i Frölunda. Den 4 juni klockan 17.30 ordnar vi en ny vandring med start i Positivparken och den upprustning som skett där.


DEBATT

Yimbys roll i Göteborg olycklig 
Vänstern sviker i stadsbyggnadsfrågorna


Läs debattartiklar från CfB >>

  

Verksamhet och aktiviteter 

Publicerad: on 29 jan 2020.