CfB artiklar, media

Yimbys roll i Göteborg olycklig

Debattartikel av Claes Caldenby i ETC Göteborg 6 mars 2019.

Vänstern sviker i stadsbyggnadsfrågorna

Debattartikel om Skanstorget av Claes Caldenby i  ETCGöteborg 20 februari 2019​.

Vi vill att Skanstorget utvecklas istället

säger Claes Caldenby intervjuad i ETC 12 oktober 2018​.

Skendemokrati om Skanstorget​

Debattartikel i GP 11 oktober 2018, Politikerna är beredda att sälja ut en viktig stadsmiljö i Göteborg. Tre förslag har medborgarna nu att ta ställning till, inget av dem är ett bevarandealternativ. Det politikerna nu ägnar sig åt är skendemokrati, skriver bland andra Claes Caldenby.​ 

Tävling om bostäder på Skanstorget - trots kritik

Claes Caldenby intervjuas i artikeln och är kritisk till planerna att bygga bort torgytan.


Bygg inte bort Skanstorget​

Debattartikel i GP 9 augusti 2018

I en skendemokratisk manöver tänker kommunen ordna en omröstning mellan tre förslag som ska avgöra Skanstorgets framtid. Den som vill att torget ska förbli en allmän plats kommer inte ha något alternativ att rösta på. Genomförs förslaget kommer Skanstorget att vara förlorat för all framtid, skriver Ingemar Mattsson (Arkitekturens hus) och Claes Caldenby (Centrum för byggnadskultur)​.


"Varför tveka om mer kunskap?"

Debattartikel i GP 26 september 2016

Byggnadsnämnden i Göteborg drar ut på tiden med att godkänna det nya kulturmiljöprogrammet för stadens bebyggelse mellan 1955–75. Varför, frågar sig Centrum för byggnadskultur. Vi utgår från att byggnadsnämnden inte ser en planering grundad i kunskap som ett problem. Och inte heller att de ideal som gäller för tillfället gör alla andra synsätt ointressanta.


"Malmö står upp, Göteborg lägger sig platt"

Slutreplik i GP 17 september 2015

Replik till Björn Siesjö i GP:s artikelserie om Det nya Göteborg. "Det som är bra för exploatörerna är inte nödvändigtvis bra för Göteborgs utveckling. Centralenområdet är ett utmärkt exempel på ”elefanten i rummet” ingen vill prata om", skriver Centrum för byggnadskultur.


"Upprepa inte 1960-talets misslyckade exploateringar"

Debattartikel i GP 1 september 2015

Dagens stora stadsomvandlig har förskräckande likheter med 1960-talets vårdslösa och storskaliga exploatering av Göteborg. Vi bör inte göra om samma misstag som då. Det krävs i stället en bred debatt och politisk förankring om var och hur staden ska växa, skriver Centrum för byggnadskultur.


"Kulturmiljöarbete under avveckling - Vad ska vi ha Riksantikvarieämbetet till egentligen?"

Debattartikel i Plan nr 3/2015​

Krister Olsson ifrågasätter diskrepansen mellan myndighetens vilja att hänga med i sin tid och det defensiva förvaltningsperspektiv som de ändå framhåller.
 

"Få vill röra Hedens öppna ytor"

Helena Westholm skrev en nyhetsartikel från debatten om Hedens framtid. En debatt som Arkitekturens Hus, Centrum för byggnadskultur och Sveriges Arkitekter Västra Götaland bjudit in allmänhet och politiker till för att lyfta frågan om Hedens framtid innan processen gick vidare.
 
 

"Bra med lokala energikrav på byggnader"

Helena Westholm har skrivit en insändare till GP angående regeringens ”Byggkravsutredning”. Utredningen förordar minskning av kommunernas möjligheter att vid försäljning av kommunal mark ställa högre miljökrav än de som följer av plan- och bygglagen. Sveriges byggindustrier stödjer utredningens förslag och det ställningstagandet bemöts i insändaren.
 
 

"Riv inte Valhallabadet för ett nytt arenabygge"

Helena Westholm och Vanja Larberg skrev en debattartikel på uppdrag av styrelsen i Centrum för Byggnadskultur. Valhallabadet är rivningshotat. Platsen är utpekad som den bästa för en ny stor arena som så småningom ska ersätta Scandinavium. Ändå är Valhalla en plats där kommunens målsättning om integration och jämlikhet uppfylls med råge. Debattartikeln uppmärksammades bland andra av TV4 Göteborg som intervjuade Helena Westholm.
 
 

"Kulturpolitisk strategi för Göteborgs stad"

Styrelsen lämnade synpunkter på Kulturpolitisk strategi för Göteborgs Stad, i en skrivelse 2011-10-28. I den kulturpolitiska strategin saknade styrelsen resonemang om stadsbyggnad och byggnadskultur. Den byggda miljön flätas in i våra liv på många olika plan, och har stor betydelse för kulturen. Kulturnämnden har dessutom uppdrag att medverka i planeringsprocessen, vilket borde förtydligas i strategin och byggnadskulturen och stadsbyggandet borde därför komma in som en viktig komponent i alla de fyra strategiska områdena.

Publicerad: on 09 okt 2019.