Aktiviteter 2019

​Stadsvandring i Gamlestaden - årsmöte 24 april 2019​

Situationen är sedan flera år densamma: Göteborg är under stor förändring. Med nuvarande högkonjunktur och bostadsbrist finns ett starkt tryck på nybyggande med hög exploatering. Det innebär också att äldre miljöer med lägre exploatering är utsatta för starkt förändringstryck. Situationen liknar på många sätt den i slutet av 1960-talet, under de så kallade rekordåren. Det var som en reaktion på det som Centrum för byggnadskultur startade sin verksamhet 1975 med att sprida kunskap i byggnadskulturfrågor och verka för en helhetssyn på den byggda miljön. Behovet av detta är minst lika stort idag.

I en pågående diskussion inom Centrums styrelse om inriktningen av arbetet har två huvudinriktningar utkristalliserats. Det ena är det folkbildande arbetet där framförallt stadsvandringar och besök på plats har ett oöverträffat pedagogiskt värde. Det andra är att påverka planeringen av Göteborg med ett reflekterande byggnadskulturperspektiv. Det kan, i högre grad än de senaste åren, ske dels genom att ge synpunkter på aktuella planer i skrivelser, dels vid behov genom debattinlägg i pressen och debattkvällar, gärna i samverkan med andra verksamheter med liknande inriktning, som Arkitekturens hus.

Förutom förtätning i stadens centrala delar pågår en utveckling av ett antal ”noder” i det som kallas ”mellanstaden”. En sådan nod, viktig för kollektivtrafiken, är Gamlestads torg med ett omfattande nybyggande. Samtidigt blir det alltmer uppenbart hur viktigt det är att försvara offentliga byggnader för kultur, som bibliotek och kulturhus. Årsmötet 2019 äger därför rum i Gamlestadens Medborgarhus och följs av en vandring i området med Gamlestads torg som mål.

Centrums styrelse har under vintern fördjupat sig i den nya översiktsplanen och arbetar på att skriva ett yttrande om den, eventuellt följt av någon artikel. Inte minst kulturmiljöaspekterna är värda mer uppmärksamhet än de nu fått.

Centrum fortsätter också, tillsammans med Arkitekturens Hus och Göteborgs Hembygdsförbund, sitt engagemang i frågan kring Skanstorgets bebyggande.

Samarbetet med Frölunda Kulturhus fortsätter med ytterligare föreläsningar följda av stadsvandringar​. Datum för dessa arrangemang är preliminärt den 4 juni och den 10 september.

Publicerad: on 22 maj 2019.