Aktiviteter 2018

​Möte med Vårda Uppsala​
Årsmöte 2018 i Landamäreskolan​

Göteborg är sedan flera år under stor förändring. Med nuvarande högkonjunktur och bostadsbrist finns ett starkt tryck på nybyggande med hög exploatering. Det innebär också att äldre miljöer med lägre exploatering är utsatta för starkt förändringstryck. Situationen liknar på många sätt den i slutet av 1960-talet, under de så kallade rekordåren. Det var som en reaktion på det som Centrum för byggnadskultur startade sin verksamhet 1975 med att sprida kunskap i byggnadskulturfrågor och verka för en helhetssyn på den byggda miljön. Behovet av detta är minst lika stort idag.

Samtidigt är det viktigt med en förnyelse av de områden som byggdes under de första efterkrigsdecennierna, med nya bostäder av andra slag men inte minst med offentliga byggnader av hög kvalitet. Årsmötet 2018 äger därför rum i Landamäreskolan i Biskopsgården, en nybyggd skola av en ovanlig sort. Vi passar också på att göra en kort vandring i omgivningarna till skolan.

I samarbete med Frölunda Kulturhus ordnar Centrum två föreläsningar/vandringar inriktade på dels Frölundas historia, dels dess fortsatta utveckling. Datum för dessa arrangemang är den 15 maj - Bostadsfrågan inför valet - lära av historien​ - och den 4 september.

Vi planerar också att med anledning av Hans Bjurs nyutkomna bok Lilienbergs stad: Göteborg 1900–1930 ordna en stadsvandring i Lilienbergs fotspår under våren eller början av hösten.

I en pågående diskussion inom Centrums styrelse om inriktningen av arbetet har två huvudinriktningar utkristalliserats. Det ena är det folkbildande arbetet där framförallt stadsvandringar och besök på plats har ett oöverträffat pedagogiskt värde. Det andra är att påverka planeringen av Göteborg med ett reflekterande byggnadskulturperspektiv. Det kan, i högre grad än de senaste åren, ske dels genom att ge synpunkter på aktuella planer i skrivelser, dels vid behov genom debattinlägg i pressen och debattkvällar, gärna i samverkan med andra verksamheter med liknande inriktning, som Arkitekturens hus.

Publicerad: må 26 mar 2018. Ändrad: ti 08 okt 2019