Aktiviteter 2017

​Vad händer i Västra Frölunda? Årsmöte 25 april

Göteborg är under stor förändring. Med nuvarande högkonjunktur och bostadsbrist finns ett starkt tryck på nybyggande med hög exploatering. Det innebär också att äldre miljöer med lägre exploatering är utsatta för starkt förändringstryck. Situationen liknar på många sätt den i slutet av 1960-talet, under de så kallade rekordåren. Det var som en reaktion på det som Centrum för byggnadskultur startade sin verksamhet 1975 med att sprida kunskap i byggnadskulturfrågor och verka för en helhetssyn på den byggda miljön. Behovet av detta är minst lika stort idag.

Förändringstrycket berör också de nyare miljöer som tillkom under de första efterkrigsdecenniernas stora utbyggnad. Dessa miljöer har beskrivits i kulturmiljöprogrammet Moderna Göteborg som Centrum för byggnadskultur har bevakat den politiska hanteringen av och som vi kommer att använda som underlag för vandringar och studiebesök. Därför äger årsmötet 2017 rum i Medborgarkontorets lokal vid Frölunda torg. En vandring för att se nya projekt i närheten av torget och en redogörelse för programmet Moderna Göteborg ingår i årsmötet.

Våren 2017 avslutas med ett besök den 17 maj vid Putsegården, ett nytt och ovanligt bostadshus och återuppbyggnad av en gammal gårdsmiljö i Lundby kyrkby. Vi får därvid tillfälle att kring ett konkret projekt diskutera förnyelsens problem och möjligheter.

Samarbetet med Interreligiösa Centret fortsätter hösten 2017 med en tempeltur den 17 september i Kortedala och Gamlestaden. Vi besöker några kyrkor byggda under den stora kyrkobyggnadsperioden på 1950- och 1960-talen som nu tagits över av andra församlingar och religioner.

Hösten 2017 planerar vi också tillsammans med regissören Pontus Hjortén visning av en ny film som släpps till hösten och har arbetsnamnet Europas Brasilia. Den handlar om Skolspåret i Hjällbo, ett område byggt i slutet av 1960-talet med mycket höga funktionella och arkitektoniska ambitioner. Filmens huvudperson är en ung somalisk kvinna som vuxit upp i området.

Centrum för byggnadskultur kommer också att fortsätta bevaka Göteborgs planering och med debattinlägg och debattkvällar hålla samtalet om byggnadskulturen vid liv. Vi gör det i samverkan med andra verksamheter med liknande inriktning, som Arkitekturens hus.

Publicerad: ti 08 okt 2019.