Aktiviteter 2016

Politikerpanel: Hög exploatering och livet mellan husen
Visning av Amhults kyrka - årsmöte

Göteborg är i stor förändring och kommer att vara så i år fram över. I tider av stora förändringar blir våra befintliga miljöer och deras förmåga att signalera identitet och sammanhang extra viktiga. Vi fortsätter därför i Centrum för Byggnadskultur att uppmärksamma frågor om hur befintlig stad integreras med ny stad på ett hållbart sätt. 

Under det gångna verksamhetsåret uppmärksammade vi den höga exploatering som många centrala delar av staden står inför, med Järnvågen, Centralenområdet och Karlavagnen som exempel. Det höga trycket från exploatörer och den höga hastigheten skapar risker när det gäller kvaliteten på stadsbyggandet. Hur tas allmänintresset tillvara i offentliga miljöer? Hur blir boendemiljön och miljön för barnen i kvarter som har så hög exploatering att vi tidigare inte upplevt den nivån, varken i Göteborg eller i Sverige? Vad innebär det när Göteborgs identitet förändras drastiskt under kort tid? Det är viktiga frågor för Göteborg som vi kommer att fortsätta följa och uppmärksamma, genom exempelvis seminarier eller debattartiklar.  

Vi initierade under det gångna verksamhetsåret ett samarbete med Interreligiösa Centret. De driver de populära Tempelturerna, där en busstur går till tre utvalda religiösa rum åt gången. Tillsammans med dem genomförde vi en stadsvandring där vi berättade om stadsmiljön och arkitekturen på de platser vi besökte. Samarbetet var uppskattat, och Interreligiösa Centret vill gärna fortsätta det med oss även under kommande verksamhetsår.

Vi fortsätter även att anordna våra välbesökta visningar och vandringar, in i byggnader som annars är stängda eller genom stadsdelar som förändras och ritas om. Det moderna planeringsunderlaget som arbetats fram i Göteborg kommer att utgöra ett bra underlag för platser att besöka och reflektera över. Det moderna Göteborg blir därför ett genomgående tema för besök och seminarier under kommande verksamhetsår.

Årsmötet förlägger vi till Amhults kyrka – en nybyggd kyrka ritad av Margareta Diedrichs på Sweco, som utsågs till årets hus 2015 av Per och Alma Olssons fond.

Publicerad: må 26 sep 2016.