Aktiviteter 2015

Tempeltur längs Kvillebäcken

Många miljöer förändras just nu i Göteborg. Stora projekt som Västsvenska paketet och planerna för Centrala Älvstaden ritar om kartan för de centrala delarna av staden. I tider av stora förändringar blir våra befintliga miljöer och deras förmåga att signalera identitet och sammanhang extra viktig – se bara till de aktuella protesterna mot att kranarna skulle försvinna från hamnen och en viktig berättelse om Göteborg med dem.
 
Samtidigt pågår också olika satsningar inom ramen för 400-årsjubileet som påverkar byggnadskulturen. Ett uppskattat exempel är bastun som nyligen invigdes i Frihamnen. Den visar i liten skala att det är möjligt att bygga och skapa gemensamt med hänsyn till befintlig miljö och samtidigt fördjupa den ruffiga identiteten runt älven – och nå ut till många olika grupper av människor på samma gång.
 
Nya planer finns för området runt Centralstationen – stora tillskott planeras i den miljö som är Göteborgs första ansikte när man tar tåget hit. Vad innebär de föreslagna förändringarna och vilka är aktörerna? Kommer tillgången till stationsområdet för olika grupper förändras? Dessa frågeställningar vill Centrum för Byggnadskultur bringa reda i seminarieform till hösten.
 
Frågan om tillgång till staden, och vad som byggs och för och av vem, är en fråga som är viktig för Centrum för byggnadskultur.  Med ett oroligt läge internationellt, med många pågående konflikter, behövs fler insatser för att få människor att mötas över grupptillhörighet. En sådan verksamhet som vi vill initiera under året är ett samarbete med Interreligiösa Centret. De driver sedan en tid tillbaka de populära Tempelturerna, där en busstur går till tre utvalda religiösa rum åt gången. En samverkan skulle för oss kunna innebära att vi bidrar till att sätta de rummen i den kulturmiljökontext som finns på de lokala platserna.
 
Ett annat sätt att ge tillgång till staden är att fortsätta anordna våra välbesökta visningar och vandringar, in i byggnader som annars är stängda eller genom stadsdelar som förändras och ritas om. Ett exempel är att vi, i samband med arbetet som görs för att komplettera kulturmiljöprogrammet för Göteborgs stad kring den moderna bebyggelsen, planerar att göra besök i några av våra unika moderna miljöer. Mer information om detta kommer efter hand.
 
Årsmötet förlägger vi till Viktoriahuset – ett socialt aktivt hus där bland annat Hagabion ligger – i kombination med en stadsvandring i områden som står inför förändring och förtätning. Våra guider är Jan Aleby, stadsbyggnadskontoret, som berättar om planerna för Tredje Långgatan och Einar Hansson, som guidar oss kring Järntorget för reflektion kring de platser som planeras att förtätas.
 
1975, 40 år sedan, var året då Centrum för byggnadskultur startade. Alla aktiviteter vi gör under året blir därför små pusselbitar av vårt 40-årsjubileum.
 
Välkomna till detta årslånga jubileum!
 
 
Vanja Larberg, ordförande

Publicerad: ti 05 jan 2016.