Stadsvandring kring Långgatorna

Årsmöte måndag 20 april 2015. Kvällen inleds med årsmötesförhandlingar i Viktoriahuset, Linnégatan 21 och följs av stadsvandring i områden som står inför förändring och förtätning. Våra guider är Jan Aleby, stadsbyggnadskontoret, som berättar om planerna för Tredje Långgatan och Einar Hansson, som guidar oss kring Järntorget för reflektion kring de platser som planeras att förtätas.
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Jan Aleby

Publicerad: to 25 jun 2015. Ändrad: to 13 apr 2017