Aktiviteter 2014

 
Supervalåret 2014 präglas naturligtvis till stor del av politik. I Göteborg kommer en rådgivande folkomröstning om trängselskatten att genomföras. Trängselskatten är en av finansieringarna för Västsvenska paketet – den stora kollektivtrafiksatsning som just nu genomförs i Göteborgsregionen. Centrum för byggnadskultur har för avsikt att fortsätta följa frågan om Västsvenska paketet och i den mån det är möjligt sprida information till medlemmarna. Flera av detaljplanerna för Västlänken, den regionala tågförbindelse som ska dras genom centrala Göteborg, kommer att gå ut på samråd under 2014. Kanske innebär detta att bilden klarnar av de omfattande förändringar som kommer att ske i Göteborg, men också i de omgivande kommunerna.

I skrivande stund sägs att den mest centrala politiska frågan detta valår kommer att vara skolan. Vi i styrelsen för Centrum för byggnadskultur kommer att göra vårt bästa för att ställa frågor till politikerna som rör stadsmiljön och framtiden. Den är också viktig för våra barn och unga, eftersom det är de som ska leva med den stad och de miljöer som vi planerar och bygger idag.
 
I den stadsbyggnadspolitiska debatt som Centrum för byggnadskultur kommer att anordna hoppas vi kunna bjuda våra medlemmar och andra på en spännande utfrågning av kommunpolitikerna i Göteborg. Har du några frågor du vill ställa till politikerna? Skicka dem till oss!

Vi lägger årsmötet i gamla Hovrätten – en byggnad som även den varit föremål för debatt och diskussion i samband med idéerna om universitetets utbyggnad vid Näckrosdammen. Hovrättsbyggnaden är föreslagen som byggnadsminne och en antikvarisk utredning pågår. Kanske kommer visionerna kring Näckrosdammen att övergå i riktiga detaljplaner.

I januari hann vi redan med att ha två fullsatta visningar av det nyrestaurerade rådhuset, framför allt av arkitekt Gunnar Asplunds rådhus. Vi har länge följt Göteborgs främsta ikonbyggnad och kommer att fortsätta att göra det. Nu har politikerna flyttat in i rådhuset och under året har vi som ambition att visa även annan aktuell arkitektur och byggnadskultur. Det har länge varit en av Centrum för byggnadskulturs specialiteter, som ofta lockar många intresserade.
 
 
Välkomna till ytterligare ett spännande år med Centrum för byggnadskultur!

 


Ylva Blank
Ordförande

Publicerad: ti 05 jan 2016.