Stadsbiblioteket

Visning av Stadsbiblioteket måndag 10 november 2014
Stadsbibliotekets om- och tillbyggnad invigdes våren 2014. Kvällens visning inleddes med en introduktion av Christina Persson, Stadsbiblioteket, Jan-Åke Johansson, HIGAB och Martin Lafveskans, Erséus arkitekter i en hörsal, sen följde en intressant rundvandring i biblioteket.

 

 

 

 

Fotomontage Erseus Arkitekter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Vanja Larberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotomontage Erseus Arkitekter
 
 
 

Publicerad: to 25 jun 2015.