Rådhuset i GöteborgVisning av Rådhuset 28 januari 2014
Efter ett drygt år av byggnadsarbete blev Göteborgs Rådhus klart för sin nya användning som stadshus. Under första kvartalet 2014 flyttade stadens politiska ledning tvärs över Gustav Adolfs Torg från sina nuvarande lokaler, in i Rådhuset. Den ursprungliga byggnaden är från 1672 och ritad av Nikodemus Tessin d.ä. Huset har därefter byggts om och till flera gånger. Den mest omtalade delen av huset är Erik Gunnar Asplunds tillbyggnad från 1937 som nått internationell ryktbarhet. Centrum för byggnadskultur bjöd in sina medlemmar till visning, då två grupper med 25 deltagare vardera guidades runt i det ombyggda Rådhuset.

Publicerad: to 25 jun 2015.