Gamla Hovrätten

Årsmöte 2 april 2014. Gamla Hovrätten är föremål för debatt och diskussion i samband med idéerna om universitetets utbyggnad vid Näckrosdammen. Hovrättsbyggnaden från 1948 av Hakon Ahlberg är föreslagen som byggnadsminne och en antikvarisk utredning pågår. Idag finns Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori i byggnaden.


Foto: Ylva Blank

Publicerad: to 25 jun 2015. Ändrad: må 07 sep 2015