Debatt om HedenDebatt om Hedens framtid på Göteborgs Stadsmuseum 19 februari 2014

Heden är en angelägenhet för hela Göteborg och Västsverige, som de flesta har en personlig relation till. Heden kan vara full av liv och aktiviteter men kan också te sig ödslig och utestängande. Kommunen lät fem arkitektlag ta fram förslag på hur Heden kan användas och bebyggas. De fem förslagen visar tydligt på konsekvenserna av att bygga på Heden. Det var därför ett utmärkt tillfälle att ta ett kliv tillbaka och utvärdera idén att bygga på Heden i motsättning till att bevara Heden som en öppen plats. Arkitekturens Hus, Centrum för Byggnadskultur och Sveriges Arkitekter Västra Götaland (SAVG) arrangerade tillsammans en debatt om Hedens framtid där presidierna från de fem relevanta nämnder som har ansvar för Heden deltog i debatten som modererades av Morten Lund, konstnärlig professor, Chalmers Arkitektur.


BYGGNADSNÄMNDEN Mats Arnsmar (s), Kjell Björkqvist (fp)
FASTIGHETSNÄMNDEN Ulf Kamne (mp), Martin Wannholt (m)
IDROTTS- OCH FÖRENINGSNÄMNDEN, Anna Johansson (s), David Lega (kd)
PARK- OCH NATURNÄMNDEN Marina Johansson (s), Åsa Hartzell (m)
KULTURNÄMNDEN Sammy Lindfors (v), Ann Catrine Fogelgren (fp)

 

Arkitekturens Hus, Centrum för Byggnadskultur och Sveriges Arkitekter Västra Götaland (SAVG) inbjuder till debatt

 

Publicerad: to 25 jun 2015.