Aktiviteter 2013

 
Stora förändringar i stadsbilden planeras i Göteborg och flera av dem påverkar även storstadsregionen och länet. Detta gäller inte minst infrastruktursatsningen Västsvenska paketet. I Göteborg har trängselskatten införts, en nygammal knutpunkt för regionala och lokala tåg har öppnat – Gamlestads torg. Planerna för de kommande utbyggnaderna pågår för fullt och kommer att förändra såväl stadsbild som rörelsemönster de närmaste decennierna. Centrum för Byggnadskultur i västra Sverige vill under de kommande åren fortsätta att väcka intresse för hur staden och medborgarna kommer att påverkas av detta.

I Göteborg pågår också planerna för det kommande 400-årsjubiléet. Under 2012 har staden samlat idéer och synpunkter. Liksom vid Jubileumsåret 1923 diskuteras vilka fysiska avtryck som ett jubileum ska sätta. Planer för en omdaning av Avenyn och Heden blir aktuella under det kommande året. Likaså planeras för byggandet av en ny arena utmed evenemangsstråket. Att uppmärksamma dessa förändringar ligger i Centrum för byggnadskulturs intresse.
Utmaningarna är att skapa en stad där alla medborgare är synliggjorda. Att skapa en stad där alla känner sig delaktiga. Det handlar också om att skapa en stad med utgångspunkt i den stad vi har idag och göra det bästa möjliga av den för framtidens invånare.

Ombyggnaden av rådhuset påbörjades under 2012 och kommer att följas av Centrum för byggnadskultur. En moské har byggts på Hisingen och ett nytt badhus i Angered, även den nya arkitekturen i staden sätter spår. Som vanligt finns en mängd intressanta och viktiga teman för Centrum för Byggnadskultur att arbeta med under det kommande året - både genom offentliga samtal och visningar. Vi strävar även efter samverkan med andra organisationer inom området.

Ylva Blank
Ordförande

Publicerad: ti 05 jan 2016.