Visning av Pagoden

I samband med Centrum för Byggnadskulturs årsmöte sker en visning av Pagoden, lagerbyggnaden för Tobaksmonopolet ritad av arkitekt Cyrillus Johansson 1928, som byggts om till kontor och belönats med utmärkelsen årets bästa byggnad i Göteborg ur Per och Alma Olssons fond. Ombyggnad Semrén och Månsson arkitektkontor.

 
TID: 10 april kl.18.00
PLATS: Pagoden, Gullbergs Strandgata 15
 
18.00   Kvällen inleds med årsmötesförhandlingar i Havs- och Vattenmyndighetens lokaler  
18.30 – ca 20.00   Visning av Pagoden som byggts om till kontor. Guide Magnus Månsson, Semrén & Månsson arkitektkontor
 

Pagoden

Lagerbyggnaden för Tobaksmonopolet ritades av arkitekt Cyrillus Johansson 1928. Ombyggnad Semrén och Månsson arkitektkontor. Pagoden har belönats med utmärkelsen årets bästa byggnad i Göteborg ur Per och Alma Olssons fond. Det som belönas är den inre ombyggnad som gjordes när Havs- och vattenmyndigheten nyligen flyttade in i huset.
 

Juryns motivering:

– Med sitt karaktäristiska tak har Pagoden länge varit ett landmärke i staden. Efter att ha stått tom och övergiven i många år har byggnaden nu fått nytt liv. Genom ett näst intill kirurgiskt ingrepp i husets stomme har en långsträckt ljusgård skapats. Denna bildar ett öppet samband i byggnaden och löser problemet med husets stora mått som annars hade gjort kärnan mörk.

 

Publicerad: to 25 jun 2015. Ändrad: ti 05 jan 2016