Aktiviteter 2012

 

Göteborg och framför allt stadens invånare har fått en stadsarkitekt – Björn Siesjö tillträdde sin tjänst den 1 februari 2012. En stadsarkitekt har länge saknats i staden, där politikerna uppenbart kan behöva hjälp med visionerna kring vilken stad vi väljer att skapa för medborgarna.

Utmaningarna är att skapa en stad där alla medborgare är synliggjorda. Att skapa en stad där alla känner sig delaktiga. Det handlar också om att skapa en stad med utgångspunkt i den stad vi har idag och göra det bästa möjliga av den för framtidens invånare.

Idag vet vi att den regionala tågförbindelsen Västlänken kommer att innebära möjligheter för resande i regionen men också få stor påverkan på den befintliga, staden såväl under som ovan jord. Centrum för Byggnadskultur vill under 2012 väcka intresset för hur denna nya infrastruktur påverkar stadsbilden och byggnadskulturerna. Västlänken och hela det regionala infrastrukturpaketet kommer att påverka medborgarna under många år framöver, staden kommer att vara en byggarbetsplats.

Ombyggnaden av rådhuset, både Carlbergs och Asplunds, kommer med största sannolikhet att inledas under 2012. Det som är Göteborgs (enda) arkitektoniska ikonbyggnad kommer med andra ord att förändras. Vilka konsekvenser detta får är idag inte helt klarlagt – byggnadsnämnden fattade beslut om ombyggnaden den 5 mars 2012. Som vanligt finns en mängd intressanta och viktiga teman för Centrum för Byggnadskultur att arbeta med under det kommande året - både genom offentliga samtal och visningar, liksom genom samverkan med andra organisationer inom området. Centrum för Byggnadskultur strävar också efter att öka sitt medlemsantal under 2012.

Ylva Blank
Ordförande

Publicerad: fr 26 jun 2015. Ändrad: ti 05 jan 2016